Cultuur, kunst en kunstenaars

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Het cultureel vermogen van Gouda: Cultuurnota 2018-2022 (Gemeente Gouda, 2018)

Gouda mag zich rijk rekenen met een bloeiend cultureel klimaat. Succesvolle voorzieningen en enthousiaste organisaties en inwoners zorgen voor een dynamische en aantrekkelijke ...

Beleidsnota

Beleidsnota Kunst en Cultuur 2017-2020 (Gemeente Baarn, 2017)

Deze nota heeft dezelfde basis als de nota Ruimte voor Kunst 2008-2012. In deze nota is ook aandacht voor de ontwikkelingen in het sociaal domein. Kunst en cultuur is onderdeel...

Beleidsnota

Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2017-2020 (Gemeente Geldermalsen, 2017)

De speerpunten in deze nota voor de periode 2017 - 2020 zijn 'versterken, verbinden, vernieuwen'. Dit jaar is er voor de uitvoering van deze nota 10.000 euro beschikbaar, daarn...

Beleidsnota

Slim verbinden (Gemeente Doesburg, 2017)

Via deze beleidsnota wil de gemeente ruimte scheppen voor initiatieven, die de stad breder op de kaart zetten en die structuren creëren die noodzakelijk zijn om de culturele id...

Beleidsnota

Een Brabantse gemeente met een hart voor cultuur: Roosendaal 2025 (Gemeente Roosendaal, 2016)

Voor de totstandkoming van de nieuwe cultuurvisie besloot de gemeente Roosendaal te kiezen voor een alternatieve aanpak. Een die recht doet aan de bottom-up gedachte en waarbij...

Beleidsnota

Wi-j doet 't samen! (Gemeente Aalten, Gemeente Oost Gelre, Gemeente Winterswijk, 2016)

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben alle de evaluatie van het huidige beleid en het opstellen van nieuw erfgoedbeleid op de agenda staan. De samenwerking tuss...

Beleidsnota

City of talent, cultuurstad Groningen (Gemeente Groningen, 2016)

In deze nota gaat de gemeente Groningen  in op de ambities die de gemeente op cultuurgebied heeft en op onze strategieën om hier samen met het veld aan te werken...

Beleidsnota

Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur 2016-2018 (Gemeente Eijsden-Margraten, 2016)

  Met deze uitvoeringsnota wil de gemeente de positie van kunst en cultuur versterken en de culturele rijkdom van deze regio stimuleren. Kunst en cultuur zijn zichtbaar, ...

Beleidsnota

Advies Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 (Gemeente Utrecht, 2016)

  In dit rapport  brengt de adviescommissie een advies uit aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrecht over de subsidieaanvragen die voor...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 570 praktijkvoorbeelden beschikbaar