Voorbeelden kostenefficiënte bibliotheekvoorzieningen

Organisatie:ProBiblio
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Bibliotheekwerk
Type(s):Onderzoek

 

De projectgroep Spreiding en bereik onderzocht in 2012 de mogelijkheden om tegen lagere kosten kwalitatief goede en tegelijk vernieuwende bibliotheekvoorzieningen in dorpen en stadswijken te exploiteren. De projectgroep heeft bestaande oplossingen in Nederland in beeld gebracht. In de publicatie 'De bibliotheek dichterbij' staan aanbevelingen en 'modellen' voor kostenefficiënte, kleinschalige en in meer of mindere mate vernieuwende bibliotheekvoorzieningen die aan een aantal randvoorwaarden en kwaliteitseisen voldoen. De focus ligt zowel bij de modellen als bij de beschrijvingen op de posten huisvesting, personeel, collectie, inrichting en automatisering. De publicatie is een actualisering van het in april 2013 verschenen rapport De low-costbibliotheek.

 

Beschrijving

In de publicatie staan beschrijvingen van kleinschalige bibliotheekvoorzieningen die naar kostenefficiëntie hebben gestreefd. Hierbij is het bibliotheekservicepunt in Nederhorst den Berg (Noord-Holland) als basis genomen. Een aantal voorzieningen wordt beschreven, ingedeeld naar de belangrijkste maatregel voor kostenbeperking:  

 

  • Servicepunt in Muiderberg: ervaringen
  • Bibliotheek Ewijk - onbemande bibliotheek
  • Plug-in bibliotheek Gouda Goverwelle
  • Biebclub West-Friesland - Niet-betaalde medewerkers 1
  • Servicepunt Jeugd - Niet-betaalde medewerkers 2

  • Servicepluspunt Maasdijk - Huisvesting verkleinen 1

  • De Bibliotheek op het staion Haarlem  - Huisvesting verkleinen 2

  • Bibliotheek in verzorgingshuis Landgraaf - Inwonen

  • De Bibliotheek op school - Inwonen 

 

Het Implementatieplan Servicepunt Nederhorst den Berg is opgenomen als bijlage.

 

 

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !