Een Brabantse gemeente met een hart voor cultuur: Roosendaal 2025

Een cultuurvisie ontwikkeld door Cultuurnetwerk Roosendaal

 

Gemeente(n):Gemeente Roosendaal (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Cultuur, kunst en kunstenaars
Type(s):Beleidsnota

 

Voor de totstandkoming van de nieuwe cultuurvisie besloot de gemeente Roosendaal te kiezen voor een alternatieve aanpak. Een die recht doet aan de bottom-up gedachte en waarbij via een participatief traject de input van de culturele gemeenschap het nieuwe beleidskader bepaalt. Ze trok hiervoor een extern deskundige aan die een 90-dagen traject inrichtte om te bouwen aan een cultuurnetwerk dat door samen-handelen een nieuwe cultuurvisie oplevert. Cultuurnetwerk Roosendaal is vertrokken vanuit het principe van 'waarderend onderzoeken' en gaan kijken waar de kracht ligt van kunst en cultuur en hoe deze van waarde kan zijn voor Roosendaal. Behalve cultureel betrokken inwoners, kunstenaars en creatieve makers zijn ook ambtenaren van cultuur en directies van culturele instellingen vertegenwoordigd in het cultuurnetwerk. Via een eigen website en de inzet van social media werd er ondertussen ook online gebouwd aan het netwerk. Er zijn PleinGroepen ingericht en dialoogsessies gehouden met diverse partijen. Zo is er vanuit een verbond van 'communities' aan de inhoud van deze visie gewerkt. Communities die allemaal een eigen link hebben met de stad en/of de dorpen. Door hieraan vanaf de start de website cultuurnetwerkroosendaal.nl te koppelen is het proces radicaal transparant gemaakt. Met deze aanpak heeft de gemeente laten zien dat ze niet langer boven, maar tussen haar bewoners wil staan.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !