Gemeentelijke dienstverlening

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Meer-Waarde Creëren (Gemeente Overbetuwe, 2018)

Voor een optimale dienstverlening aan onze externe- én interne klanten heeft gemeente Overbetuwe een dienstverleningsconcept & bedrijfsvoeringvisie ontwikkeld die op elka...

Beleidsnota

waardering

De interne workshop dienstverlening (Gemeente Zoetermeer, 2018)

Sinds 2017 zijn veel gemeenten aan de slag met de methode klantreizen, onder andere met de methode van VNG Realisatie. De gemeente Zoetermeer geeft haar eigen invulling aan k...

Visie

De toekomst; nu al in beeld! (Gemeente Cranendonck, 2017)

Hoe maak je een toekomst visie van een gemeente concreet, begrijpelijk en inzichtelijk? De gemeente Cranendonck heeft een nieuwe visie op de dienstverlening 2020 ontwikkeld. M...

Video/film

waardering

Hollands Kroon: Dé voorloper in de Cloud binnen gemeentelandschap (Gemeente Hollands Kroon, 2016)

Niet alleen veel Nederlandse organisaties zijn geïnteresseerd in de innovatieve organisatiefilosofie van Hollands Kroon, ook Microsoft vindt  alles wat we doen erg interes...

Video/film

Dienstverleningsvisie 2016-2020 (Gemeente Woudenberg, 2016)

Deze visie is vastgesteld voor de periode 2016-2020, en beschrijft de ambitie voor de dienstverlening van de gemeente. De dienstverlening aan burgers en ondernemers staat ...

Beleidsnota

waardering

Visie dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan' (Gemeente Oldebroek, 2016)

De gemeente Oldebroek heeft een nieuwe visie op dienstverlening: "Goed Geregeld, Graag Gedaan!". Deze visie is uitgewerkt in een visieplaat. Geen dikke stapels papier. Eén post...

Overig type

waardering

Waar staat je gemeente.nl: Beleidsthema's Bunschoten (Gemeente Bunschoten, 2016)

In het najaar van 2015 heeft Deloitte onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten. Inwoners uit de gemeente Bunschoten zijn positief ov...

Onderzoek

Wat als medewerker klanttevredenheid bepaalt? (Gemeente Amsterdam, 2015)

Uit onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft gedaan blijkt dat de medewerker bij telefonische dienstverlening bepalend is voor 58% van de tevredenheid van de burger. Amsterdam...

Projectbeschrijving , Video/film

Onderzoek naar factoren klanttevredenheid (Gemeente Amsterdam, 2015)

"Wat als we precies weten wat burgers gelukkig maakt in hun contact met de gemeente? Met die kennis kunnen we de hoogst mogelijke klanttevredenheid realiseren, én kunnen we zel...

Onderzoek

Rotterdam onderzoek app (Gemeente Rotterdam, 2015)

In februari 2015 heeft de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam, Onderzoek en Business Intelligence (OBI),  de app Rotterdam Onderzoek gelanceerd. De app, die is on...

Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving

Visie op dienstverlening 2020 (Gemeente Schagen, 2015)

Ontwikkelingen, zoals het vervallen van klantcontact vanaf locatie Westerpark, toename van ouderen in de gemeente, de drie decentralisaties, een bezuinigingsvraagstuk, de ...

Visie

Kickstart koppeling handelsregister (Gemeente Velsen, 2015)

De gemeente Velsen gebruikte een Kickstart-bijeenkomst om te kijken hoe zij de koppeling met het Handelsregister binnen de organisatie kon wegzetten. Hiltje van Raalt...

Projectbeschrijving

Regionaal Ombudsplein Gooi en Vechtstreek (Gemeente Blaricum, Gemeente Bussum, Gemeente Eemnes, Gemeente Hilversum, Gemeente Huizen, Gemeente Laren, Gemeente Muiden, Gemeente Naarden, 2015)

Op 15 april 2015  gaat het regionaal Ombudsplein van Regio Gooi en Vechtstreek van start: een combinatie van monitor, klachtenbureau en ombudsfunctie voor het sociaal dome...

Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar