Regionale economie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Manifest stedelijk voedselbeleid (Gemeente Almere, 2018)

Voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen e...

Convenant

waardering

EHV 365 (Gemeente Eindhoven, 2016)

Sinds haar oprichting heeft Eindhoven365 zich bezig gehouden met de merkontwikkeling van de stad. Na de organisatorische start in 2011 is 2012 gebruikt om onderzoek te doen na...

Beleidsnota

De economische kracht van Helmond (Gemeente Helmond, 2016)

Deze studie behelst een onderzoek naar de economische ontwikkeling en kracht van Helmond. Het onderzoek, een initiatief van Rabobank en Gemeente Helmond, is bedoeld als een ond...

Onderzoek

Detailhandelsvisie 2015-2025 (Gemeente Zaanstad, 2016)

  De detailhandel is volop in beweging. Nieuwe concepten worden ontwikkeld, supermarkten en grote ketens zien kansen in Zaanstad. Met respect voor de hoofdstructuur wil d...

Beleidsnota

'De straat verdient het': handel in de buitenruimte (Gemeente Den Haag, 2016)

Ambulante handel is belangrijk voor de stad. Markten, straathandel en kiosken zorgen voor reuring en dynamiek op straat, verhogen de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners...

Beleidsnota

Notitie Raadsvoorstel Economische Actiepunten 2016-2017 (Gemeente Roosendaal, 2015)

Het  Economisch Actieplan (EAP) bevat drie sporen met bijbehorende acties: het arbeidsmarktoffensief, het modern logistiek en industrieel cluster en de stedelijke economie...

Beleidsnota

Boekelnet: Breedband in het buitengebied (Stichting Boekelnet, 2015)

De stichting Boekelnet is een initiatief uit de gemeenschap Boekel. In 2009 hebben de ondernemersvereniging en de gemeente besloten om samen te werken om een gemeentedekkend op...

Projectbeschrijving

Regionale detailshandelsvisie Westfriesland (Gemeente Drechterland, Gemeente Enkhuizen, Gemeente Hoorn, Gemeente Koggenland, Gemeente Medemblik, Gemeente Opmeer, Gemeente Stede Broec, 2015)

De colleges van de zeven Westfriese gemeenten maken zich hard voor een toekomstbestendig winkelaanbod in de regio. Levendige binnensteden zijn aantrekkelijk voor bewoners en to...

Visie

Drentse en Overijsselse regio: Actieplan economie (Gemeente Coevorden, Gemeente Emmen, Gemeente Hardenberg, Gemeente Hoogeveen, 2015)

De arbeidsmarktregio Drenthe kent een hoger percentage werkloosheid dan het landelijk gemiddelde. Genoeg reden voor provincie, gemeenten, werkgevers en vakbonden om een sectorp...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018 (Gemeente Alblasserdam, Gemeente Dordrecht, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeente Papendrecht, Gemeente Sliedrecht, Gemeente Zwijndrecht, 2015)

Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio! Onder dit motto werkt Drechtsteden aan de versterking van de regio. Samen kracht ontwikkelen en samen oogsten. De regio Drec...

Beleidsnota

Regio Zwolle: verhaal uit de praktijk v/d regionale economie (Regio Zwolle, 2015)

De VNG sprak met de gemeente over het economisch beleid, dit resulteerde in het derde 'Verhaal uit de praktijk' van het VNG-programma Regionale Economische Ontwikkeling. Kenmer...

Overig type

Top 10 Actieplan Economie (Gemeente Zoetermeer, 2015)

De gemeente Zoetermeer heeft een krachtig en uitdagend actieplan neergezet om het ondernemersklimaat te verbeteren. Samen met ondernemers en onderwijs zijn de handen ineen gesl...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

Wij-landen (Gemeente Hengelo Ov., 2013)

Hengelo heeft verschillende terreinen die in de wacht staan. Ze wachten op bezoekers. Wachten om bebouwd te worden. Wachten om gebruikt te worden. De terreinen wachten vaak op ...

Overig type, Website

Uitvoeringsagenda: 'De kop werkt' (Gemeente Den Helder, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Schagen, Gemeente Texel, 2013)

De economische potentie van de Kop ten volle benutten. Dát is het doel van de Publieke Uitvoeringsagenda Ruimtelijkeconomische Structuurversterking Kop van Noord-Holland. Met...

Folder

Beleidsnota webwinkels Nieuwegein 2013 (Gemeente Nieuwegein, 2013)

Op het gebied van detailhandel wil de gemeente Nieuwegein haar inwoners op redelijke afstand een goed en breed winkelaanbod aanbieden. Tegelijkertijd moeten winkeliers en ...

Beleidsnota

Detailhandelsnota 2013-2023 (Gemeente Hof van Twente, 2013)

Schaalvergroting, branchevervaging, internetverkoop, de economische recessie, bevolkingskrimp zijn allemaal ontwikkelingen die leiden tot een andere benadering van de deta...

Beleidsnota


 

In de collectie praktijkvoorbeelden 'Lokale economie' vindt u onder andere plannen om het ondernemersklimaat te verbeteren of de arbeidsmarkt een impuls te geven, praktijkverhalen van gemeenten etc.

 

Deel uw kennis over economie

We zijn op zoek naar meer praktijkvoorbeelden! Over bijvoorbeeld het verbeteren van dienstverlening aan ondernemers, de relatie stad/ platteland, het vinden van het 'lokale DNA', ervaringen in de arbeidsmarktregio of de manier waarop uw gemeente afstemming vindt met het onderwijs.

Stuur daarom uw draaiboek, projectplan, communicatieplan, bestuursovereenkomst of andere inspirerende (beleids)documenten naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Door uw kennis te delen kunnen andere gemeenten met deze waardevolle informatie aan de slag.

 

Forum Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt

In dit forum kunt u kennis en ervaring uitwisselen met collega's in andere gemeenten over regionale economie.

  • Bent u nog geen lid van een VNG-forum? Registreer u dan hier.
  • Bent u al lid van een VNG-forum? Stuur dan een mail naar forum.helpdesk@vng.nl om u aan te melden voor het forum Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt.

 

Wilt u meer weten over het programma Regionale Economie en Arbeidsmarkt? Kijk dan op de programmasite.

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar