Klimaat en energie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Aanpak actie 'winkeldeuren dicht voor energiebesparing' in Wageningen (Gemeente Wageningen, 2019)

De gemeente Wageningen wil winkeliers motiveren om hun deuren in het stookseizoen zoveel mogelijk dicht te houden. Ze deelde een gratis deurbordje uit met de tekst: 'Natuurlijk...

Folder

CO2-certificering eyeopener voor gemeente Bronckhorst (Gemeente Bronckhorst, 2019)

De gemeente Bronckhorst timmert stevig aan de weg waar het gaat om duurzaamheid. Toch was voor deze gemeente de certificering voor de CO2-Prestatieladder een eyeopener.  ...

Overig type

Duurzaamheidsvisie Borsele (Gemeente Borsele, 2018)

De gemeente heeft haar Milieubeleidsplan omgedoopt in Duurzaamheidsvisie Borsele. In dit document geeft de gemeente haar bedoelingen en streven weer over dit onderwerp voor de ...

Beleidsnota

Haags klimaatpact (Gemeente Den Haag, 2018)

De stad Den Haag moet in de toekomst worden ingericht op de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. Deze vormen van mobiliteit moeten voorrang krijgen op de auto. Verder m...

Visie

Beleidskader zon- en windenergie (Gemeente Hellendoorn, 2018)

De gemeente Hellendoorn wil op een gebiedsgerichte en zorgvuldige manier stimuleren dat een deel van de energievraag door zonnevelden en windturbines wordt opgewekt, zodat de d...

Beleidsnota

waardering

Zoetermeers Duurzaamheidspact 2018-2022 (Gemeente Zoetermeer, 2018)

In de komende raadsperiode (2018-2022) en verder willen PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP dat de gemeente Zoetermeer zich samen met de Metropo...

Convenant

Duurzame energie en energiebesparing 2018-2022 (Gemeente Stadskanaal, 2018)

Deze nota is opgesteld in verband met het aflopen van de vorige nota (herziene nota duurzame energie en energiebesparing (2013-2017)). De nieuwe nota moet gelezen worden als e...

Beleidsnota

Koersdocument duurzaam Capelle (Gemeente Capelle aan den IJssel, 2018)

Met dit koersdocument wordt voor Capelle aan den IJssel de 'stip op de horizon' geschetst en wordt een aanzet gedaan voor de mogelijke route daar naar toe. De gemeente richt zi...

Beleidsnota

Evaluatie klimaat-/energiebeleid Deventer (Gemeente Deventer, 2018)

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer (RKC) heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de aanpak van het energiebeleid in Deventer. Dit onderzoek is uit...

Evaluatie, Onderzoek

Geothermie (aardwarmte) voor kas en huis in het Westland (Gemeente Westland, 2018)

Diep in de bodem zit warm water. Het is opgeslagen in (poreuze) gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeve...

Visie

Helder over Water en Klimaat 2017 (Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2017)

Pijnacker-Nootdorp ziet de impact van klimaatveranderingen in haar gemeente: hevige regenbuien veroorzaken wateroverlast en langdurige droogte leidt tot watertekort. Om Pijnack...

Beleidsnota

Aardgasvrije nieuwbouw (Gemeente Zoetermeer, 2017)

De gemeente is er heel duidelijk over. Zoetermeer wil geen nieuwbouw meer op aardgas aansluiten. Hiermee anticipeert de gemeente op de besluitvorming van het rijk om de aanslui...

Raadsstuk

Samen sneller duurzaam (Gemeente Gooise Meren, 2017)

Op 31 mei, 1 en 8 juni 2017 zijn circa 115 mensen bijeen geweest om met elkaar het actieplan Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren te maken: inwoners, bewonersinitiatieven, ...

Plan van aanpak

Visie klimaat robuuste Hoogeveen (Gemeente Hoogeveen, 2017)

Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar onder meer hitte- en neerslagstress....

Uitvoeringsprogramma, Visie

Warmtevisie Almere (Gemeente Almere, 2017)

De gemeente Almere streeft ernaar om in 2022 energieneutraal te zijn exclusief mobiliteit. Daarom is onder de titel 'Energie Werkt!' een meerjarenprogrammaplan opgesteld, waarv...

Visie

Grootschalige duurzame energie (Gemeente Olst-Wijhe, 2017)

In 2015 stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe het Duurzaamheidsprogramma 2016 - 2020 vast. In het programma stelt de gemeente zich ten doel 30% CO2-reductie  en 20% duurza...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar