Klimaat en energie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Transitievisie Warmte 1.0 Drechtsteden (Regio Drechtsteden , 2019)

De Drechtstedengemeentes bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas. Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De ...

Beleidsnota

Aanpak actie 'winkeldeuren dicht voor energiebesparing' in Wageningen (Gemeente Wageningen, 2019)

De gemeente Wageningen wil winkeliers motiveren om hun deuren in het stookseizoen zoveel mogelijk dicht te houden. Ze deelde een gratis deurbordje uit met de tekst: 'Natuurlijk...

Folder

Duurzame energie en energiebesparing 2018-2022 (Gemeente Stadskanaal, 2018)

Deze nota is opgesteld in verband met het aflopen van de vorige nota (herziene nota duurzame energie en energiebesparing (2013-2017)). De nieuwe nota moet gelezen worden als e...

Beleidsnota

Haags klimaatpact (Gemeente Den Haag, 2018)

De stad Den Haag moet in de toekomst worden ingericht op de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. Deze vormen van mobiliteit moeten voorrang krijgen op de auto. Verder m...

Visie

Beleidskader zon- en windenergie (Gemeente Hellendoorn, 2018)

De gemeente Hellendoorn wil op een gebiedsgerichte en zorgvuldige manier stimuleren dat een deel van de energievraag door zonnevelden en windturbines wordt opgewekt, zodat de d...

Beleidsnota

waardering

Duurzaamheidsvisie Borsele (Gemeente Borsele, 2018)

De gemeente heeft haar Milieubeleidsplan omgedoopt in Duurzaamheidsvisie Borsele. In dit document geeft de gemeente haar bedoelingen en streven weer over dit onderwerp voor de ...

Beleidsnota

Geothermie (aardwarmte) voor kas en huis in het Westland (Gemeente Westland, 2018)

Diep in de bodem zit warm water. Het is opgeslagen in (poreuze) gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeve...

Visie

Koersdocument duurzaam Capelle (Gemeente Capelle aan den IJssel, 2018)

Met dit koersdocument wordt voor Capelle aan den IJssel de 'stip op de horizon' geschetst en wordt een aanzet gedaan voor de mogelijke route daar naar toe. De gemeente richt zi...

Beleidsnota

Evaluatie klimaat-/energiebeleid Deventer (Gemeente Deventer, 2018)

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer (RKC) heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de aanpak van het energiebeleid in Deventer. Dit onderzoek is uit...

Evaluatie, Onderzoek

Warmtevisie Almere (Gemeente Almere, 2017)

De gemeente Almere streeft ernaar om in 2022 energieneutraal te zijn exclusief mobiliteit. Daarom is onder de titel 'Energie Werkt!' een meerjarenprogrammaplan opgesteld, waarv...

Visie

Aardgasvrije nieuwbouw (Gemeente Zoetermeer, 2017)

De gemeente is er heel duidelijk over. Zoetermeer wil geen nieuwbouw meer op aardgas aansluiten. Hiermee anticipeert de gemeente op de besluitvorming van het rijk om de aanslui...

Raadsstuk

Helder over Water en Klimaat 2017 (Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2017)

Pijnacker-Nootdorp ziet de impact van klimaatveranderingen in haar gemeente: hevige regenbuien veroorzaken wateroverlast en langdurige droogte leidt tot watertekort. Om Pijnack...

Beleidsnota

Visie klimaat robuuste Hoogeveen (Gemeente Hoogeveen, 2017)

Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar onder meer hitte- en neerslagstress....

Uitvoeringsprogramma, Visie

Grootschalige duurzame energie (Gemeente Olst-Wijhe, 2017)

In 2015 stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe het Duurzaamheidsprogramma 2016 - 2020 vast. In het programma stelt de gemeente zich ten doel 30% CO2-reductie  en 20% duurza...

Beleidsnota

Samen sneller duurzaam (Gemeente Gooise Meren, 2017)

Op 31 mei, 1 en 8 juni 2017 zijn circa 115 mensen bijeen geweest om met elkaar het actieplan Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren te maken: inwoners, bewonersinitiatieven, ...

Plan van aanpak

Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht (Gemeente Bunnik, Gemeente Houten, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Woerden, 2016)

  Veiligheidsregio Utrecht, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vormen samen met de gemeenten Utrecht,  Nieuwegein , Woerden,&nb...

Persbericht / Nieuwsbericht, Plan van aanpak

Impuls ruimtelijke adaptie (Gemeente Breda, 2016)

In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering. De Bredase benadering is niet gericht op reguleren, normeren e...

Beleidsnota

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2018 (Gemeente Steenbergen, 2016)

In  2012 heeft de gemeenteraad van Steenbergen de Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 vastgesteld. In de nota is beschreven hoe de gemeente Steenbergen op een structur...

Uitvoeringsprogramma

Programma Duurzaam Houten 2016-2018 (Gemeente Houten, 2016)

In het programma staan de doelen voor en inspanningen t/m 2018. Duurzaamheid is een breed onderwerp. Het programma is daarom verdeeld over 4 duurzaamheidsthema's: Energie, Groe...

Uitvoeringsprogramma


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar