Duurzaam werken in de openbare ruimte

Groninger Ambitieweb Duurzaam GWV  
Gemeente(n):Gemeente Groningen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Klimaat en energie
Type(s):Beleidsnota

 

De Gemeente Groningen heeft in 2017 de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend.
Daarna is de gemeente met de Aanpak DGWW aan de slag gegaan. In 2017 zijn in 7 (pilot)projecten de aanpak DGWW toegepast.
In 2018 is de werkwijze geëvalueerd, uit deze evaluatie bleek dat de medewerkers enthousiast waren over de aanpak, en dat ze er graag verder mee wilden werken. Ook bleek dat de aanpak nog maar in bescheiden mate wat opleverde.
Uit de evaluatie kamen ook een aantal aanbevelingen naar voren:
- Zorg voor meer kennis en ervaring bij de interne medewerkers
- Zorg voor een beter inzicht in de ambities van de gemeente
- Borg de aanpak in de procesvoering
Met deze aanbevelingen is de gemeente weer verder aan de slag gegaan, in november 2019 wordt gestart met het opleiden van nterne procesbegeleiders.
De aanpak DGWW is nu vastgelegd in onze standaard formats Startaanvraag en Projectofferte.
De duurzame ambities zijn gebundeld in het Groninger Ambitieweb (zie bijlage). Het Groninger Ambitieweb wordt gebruikt bij de werksessies bij de aanvang van de nieuwe GWW-projecten.

 

 

 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).