Evaluatie klimaat-/energiebeleid Deventer

Gemeente(n):Gemeente Deventer (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Klimaat en energie
Type(s):Evaluatie, Onderzoek

 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer (RKC) heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de aanpak van het energiebeleid in Deventer. Dit onderzoek is uitgevoerd door CREM en Bureau ZET. De gemeente Deventer heeft een ambitieuze doelstelling, het streven is om in 2030 klimaat-/energieneutraal te zijn.
De vraag ligt voor of de gevolgde aanpak van het beleid doeltreffend is en of verwacht mag worden dat, op basis van de gevolgde aanpak, de duurzaamheidsdoelstelling bereikt kan worden.
De gemeente zet voor het bereiken van de doelstelling sterk in op samenwerking met maatschappelijke partners, waarbij de gemeente stimuleert en faciliteert. De directe invloed van de gemeente op het terugdringen van het energiegebruik en van de CO2-emissie is immers beperkt. De rol die de gemeente zou moeten spelen om te komen tot een brede maatschappelijke beweging van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan in de aanpak echter verder worden uitgewerkt en beter gedifferentieerd naar verschillende delen van de opgave. In de aanpak van het klimaat-/energiebeleid worden op dit moment drie beleidsprioriteiten onderscheiden: verduurzaming woningbouw, duurzame mobiliteit en verduurzaming bedrijven en bedrijventerreinen.

 

Ondanks de goede prestatie die in achterliggende periode in Deventer is geleverd, constateren de onderzoekers dat de gemeente op dit moment niet op koers ligt om de doelstelling klimaatneutraal of energieneutraal in 2030 te realiseren. Daarvoor zijn het doelbereik in de afgelopen periode en de huidige inzet niet toereikend. Ook lijkt de in het beleid opgenomen verwachting dat op korte termijn (volgend jaar) een zeer sterke versnelling in CO2-reductie zal plaatsvinden niet realistisch. De ambitie van de gemeente wordt echter wel breed gedragen en de voortgang naar een klimaat- of energieneutraal Deventer kan de komende jaren wel degelijk worden versneld. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !