Visie klimaat robuuste Hoogeveen

Gemeente(n):Gemeente Hoogeveen (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Klimaat en energie, Stedelijk waterbeheer
Type(s):Uitvoeringsprogramma, Visie
Contact: Thomas Klomp Adviseur (stedelijk) water en klimaatadaptatie |
Telefoon: 0528-291175 | +31 611489311
E-mail: t.klomp@dewoldenhoogeveen.nl

 

Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar onder meer hitte- en neerslagstress. Waar ontstaan problemen, schade en overlast bij een serieuze hoosbui en op welke plekken blijft het te lang warm?
Met de uitkomsten van deze onderzoeken gaat Hoogeveen goed nadenken over hoe de gemeente de komende jaren klimaatrobuust kan worden ingericht. 

Beschrijving

Deze visie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een bundeling van feiten, afkomstig uit onderzoeken van de gemeente en deskundigen. Het beschrijft de veranderingen die zich voordoen en geeft de visie van deskundigen op de veranderingen van het klimaat. Het geeft daarnaast een goed beeld van wat er aan de hand is en hoe we kunnen inspelen op deze veranderingen.
In het eerste deel wordt de basis gelegd voor de mogelijke en/of noodzakelijke fysieke ingrepen in de stad. In het tweede deel komt de strategie aan bod. Hier wordt aan de hand van voorbeelden uitgewerkt hoe en waar we wat kunnen uitvoeren in de toekomst. Op basis van dit document wordt een apart uitvoeringsplan opgesteld. 

Het opstellen van het uitvoeringsplan doet de gemeente samen met betrokken partijen. Er wordt gekeken naar de fysieke maatregelen die genomen moeten worden om klimaatverandering het hoofd te bieden. Kennis en ideeën worden gedeeld. Gedacht wordt aan het oprichten van kennisgroepen, een internetplatform en/of social media. Ook is het mogelijk om goede initiatieven en kansrijke ideeën te belonen, bijvoorbeeld met een ' klimaatprijs' en/of een publicatie.
De gemeente zoekt naar samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, bewoners, organisaties en overheden. Zo kan de impact van klimaatrobuuste maatregelen vergroot en versterkt worden.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !