Global Goals Gemeenten

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Team 2030 (Gemeente Deurne, 2018)

Het doel van Team 2030 Deurne is om op lokaal niveau concreet een steentje bij te dragen aan het realiseren van de Global Goals. Om dit te bereiken, zijn ze in het Team naast d...

Projectplan

Utrecht4GlobalGoals (Gemeente Utrecht, 2018)

In 2012 werd Utrecht een Millenniumgemeente en werd Team2015 opgericht. Team2015 heeft zich bij de overgang naar de Global Goals getransformeerd tot Stichting Utrecht4GlobalGoa...

Projectplan

SISABplus (Stichting Internationale Samenwerking Breukelen, Loenen en Maarssen, 2018)

Lokale betrokkenheid bij internationale samenwerking is in Breukelen al levendig sinds de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. In Breukelen werd in 1968 ook de eerste wereldwin...

Projectplan

Platform Millenniumgemeente Langedijk (Gemeente Langedijk, 2018)

Het platform Millenniumgemeente Langedijk is op 1 juli 2008 opgericht, op initiatief van de gemeenteraad. Sindsdien zet het platform zich lokaal en regionaal in de inwoners, on...

Projectplan

Wereldgemeente Loon op Zand (Gemeente Loon op Zand, 2018)

Stichting Wereldgemeente Loon op Zand is opgericht in 2013, één jaar na het gemeenteraadsbesluit om Millenniumgemeente te worden. Het burgerplatform heeft als doel burgers en o...

Projectplan

Een Global Goals Dashboard (Gemeente Utrecht, 2018)

Naast vele andere initiatieven werkt de gemeente Utrecht, in opdracht van de gemeenteraad, onder andere aan de ontwikkeling van een Global Goals dashboard. Hierin wordt weergeg...

Projectplan

Een inventarisatie van de Global Goals in het huidige gemeentebeleid (Gemeente Oss, 2018)

In de gemeente Oss heeft toenmalig trainee Janneke van der Poel een inventarisatie van het gemeentelijke beleid gemaakt aan de hand van de Global Goals. Dit heeft ze gedaan doo...

Projectplan

Rheden als facilitator voor de global goals (Gemeente Rheden, 2018)

Gemeente Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie te baseren op de Global Goals. Eerder werd er gewerkt in verschillende domeinen, ...

Projectplan

Platform Global Goals (Gemeente Aa en Hunze, 2018)

Het Platform Global Goals Aa en Hunze is na een raadsbesluit in 2010 opgericht, destijds voor de Millenniumgemeente campagne. Het platform vindt het belangrijk dat de Global Go...

Projectplan

Tilburg als facilitator voor de global goals (Gemeente Tilburg, 2018)

Gemeente Tilburg heeft zich in 2016 aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne. In 2017 is de gemeente aan de slag gegaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen en heeft ze...

Projectplan


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar