Een uitvoerige nota over welke Global Goals aansluiten bij het huidige beleid

Gemeente(n):Gemeente Haarlem (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Global Goals Gemeenten
Type(s):Projectplan

 

De gemeenteraad heeft medio 2016 aan het college gevraagd om de betekenis van de Global Goals voor Haarlem in beeld te brengen. De brochure Global Goals for Sustainable Development - Wat lokale overheden moeten weten van de VNG is gebruikt om een inventarisatie te maken. Dat is in twee stappen gebeurd. De eerste stap was een inventarisatie van de doelen waar Haarlem in zijn beleid en uitvoering al aandacht aan besteed. De tweede stap was het opstellen van een nota met een inventarisatie van doelen waar een extra mogelijk is, omdat anders de kans bestaat dat die doelen niet worden gehaald. 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !