Anders belicht

grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van openbare verlichting en burgerparticipatie

 

Organisatie:Gemeente Venray (leadpartner) en Stadt Geldern (Duitsland), Euregio Rijn-Maas-Noord
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Burgerparticipatie - overig, Grensoverschrijdende samenwerking
Type(s):Projectbeschrijving , Projectplan, Website
Contact: Edwin Teurlincx, adviseur subsidies en Europese zaken, Gemeente Venray
E-mail: edwin.teurlincx@venray.nl

 

Anders belicht is een project waar overheid en het bedrijfsleven samen gaan realiseren waar de burger behoefte aan heeft op het gebied van innovatieve openbare verlichting. Naar aanleiding van de positieve ervaringen met het eerdere project 'Energie zonder grenzen'  is opnieuw de samenwerking aangegaan tussen Stadt Geldern en gemeente Venray. Het onderwerp leent  zich daarnaast prima voor gemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking omdat het de openbare ruimte betreft, wat ook goed gekoppeld kan worden aan innovatie, duurzaamheid en nieuwe technologie.  Anders belicht is een project met een schil van betrokkenen en deelgenoten en een schil van burgers. De burger staat centraal en het project werkt vraaggericht.

 

Het project is in twee fasen opgeknipt: een verkennende studie (vergelijkend onderzoek), waarvan ook het sluiten van een partnerschap met verschillende partners (bedrijfsleven, kennisinstellingen) onderdeel uitmaakt. Fase 2 bestaat uit de uitvoering: een lichtontwerp, computersimulatie, de uitvoering van het ontwerp en metingen van lichtniveau, energieverbruik, etc. Daarnaast wordt de expliciete participatie van de burger centraal gesteld door zowel overheid als kennisinstellingen en bedrijven, en staat ook de overdracht van kennis en ervaring centraal, voor nieuwe plannen rond de openbare verlichting. Momenteel bevinden de partners zich in een definitieve fase van de uitvoering: het fine tunenvan producten, afspraken over de rolverdeling van de partners, expertise en ownershipvan het product, duidelijke rolverdeling voor het proces.

 

Beschrijving

 

Partners / Organisatie: De gemeente Venray is leadpartner en als rechtspersoon verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag  het project en afwikkeling. De Stadt Geldern is gemeentelijke projectpartner, daarnaast zijn bij fase 2 verschillende partners uit bedrijfsleven en kennisinstellingen betrokken: Hochschule  Niederrhein, Intelligent Lighting Institute van de TU Eindhoven, Ziut, Infra Engineering en HetEnergieBureau. De zeven partners vormen een stuurgroep voor het project. Zij zorgen voor de procesmatige en inhoudelijke aansturing.

 

De rol van projectbureau wordt vervuld door de Gemeente Venray, zij zorgen o.a. voor de subsidieaanvraag en verantwoording, organisatie van de stuurgroep en evaluaties. Geldern en Venray zorgen voor de pilotlocaties, burgerparticipaties, gegevens en kennisverspreiding evenals de monitoring en kwaliteitsbewaking. De onderzoeksinstellingen en bedrijven zorgen voor de technische aspecten van het project, metingen, ontwerpen, ontwikkelen en leveren van materialen.

 

Budget: Totale kosten voor het samenwerkingsverband: €2.568,00 (m.n.personeelskosten), 80% cofinanciering uit Interreg-gelden.

 

Looptijd: Het totale project neemt 5 jaar in beslag, fase 1 heeft 1,5 jaar geduurd en voor fase 2 wordt 3,5 jaar uitgetrokken (januari 2014 - september 2017). Fase 2 kan pas daadwerkelijk van start gaan na goedkeuring van de subsidieaanvraag binnen INTERREG V-A programma.

 

Bekijk voor meer informatie over de succesfactoren, valkuilen, aandachtspunten en aanbevelingen de volledige projectbeschrijving (pdf-bestand).

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !