Gezamenlijke aanpak coffeeshops

Gemeente(n):Gemeente Terneuzen (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Grensoverschrijdende samenwerking, Softdrugsbeleid
Type(s):Projectbeschrijving

 

Het belangrijkste doel van de aanpak van coffeeshops in Terneuzen is om een gezamenlijke oplossing te vinden voor de grensoverschrijdende drugsproblematiek. Door deze grensoverschrijdende aanpak van coffeeshops wordt ook de efficiëntie en het belang van grensoverschrijdende samenwerking benadrukt. De gemeente Terneuzen had al jaren te maken met een omvangrijk softdrugstoerisme in de binnenstad. In de loop van 2006 werd het volume van het softdrugtoerisme en de daarbij komende vormen van overlast (parkeer- en verkeersoverlast, audiovisuele overlast van softdrugskopers et cetera) dusdanig van omvang dat de gemeente Terneuzen actie ondernam en het coffeeshopbeleid aanpaste en de grootste coffeeshop sloot. Continue contact tussen Frankrijk, België en Nederland blijft sindsdien belangrijk met betrekking tot het voorkomen van illegale straatverkoop.  Met het sluiten van de coffeeshop verschoof het drugstoerisme meer naar België en Frankrijk.


De gezamenlijke aanpak van coffeeshops heeft geleid tot een langdurige samenwerking met het RIEC (regionaal informatie en expertise centrum criminaliteit). Het doel van de samenwerking tussen RIEC en het grensgebied is om een integrale aanpak te ontwikkelen voor grensoverschrijdende handel in drugs en grootschalige hennepteelt en deze aanpak continue te blijven verbeteren.

 

Beschrijving

De aanpak van coffeeshops is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost- en West- Vlaanderen en Zeeland. Daarnaast is de Euregio Scheldemond actief in de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking, mede omdat zij ook het Interregsecretariaat (Interreg Nederland-Vlaanderen) in huis hebben.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !