Vaktreffen

Organisatie:Gemeente Groningen, Oldenburg (Duitsland) en Bremen (Duitsland)
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Grensoverschrijdende samenwerking
Type(s):Projectbeschrijving
Contact: Frederic van Kleef, ‎Bestuursadviseur Externe Betrekkingen gemeente Groningen
E-mail: Frederic.van.kleef@groningen.nl

 

Sinds 2009 organiseren de gemeenten Groningen, Oldenburg en Bremen jaarlijks een 'Vaktreffen', waarbij ambtenaren, medewerkers uit kennisinstellingen en bedrijven op tal van terreinen kennis kunnen maken, mogelijkheden tot samenwerking bespreken en gemeenschappelijke thema's aansnijden.
Er worden ongeveer 10 thema's aangewezen op basis van wat er speelt in de regio en relevant is voor de betrokken organisaties. De afgelopen jaren zijn o.a. de thema's energie en klimaatbescherming, stadsontwikkeling, vensterscholen,healthy ageing, internationalisering, sport en het tijdelijk gebruik van gebouwen aan bod geweest. Sommige thema's komen meerdere jaren terug, maar als het niet meer relevant genoeg is, komt er een ander thema op de agenda.

 

De stad Groningen heeft al langer een samenwerking met Oldenburg en Bremen en sinds 2009 is er een trilaterale overeenkomst tussen deze drie steden, om over bepaalde thema's vaker te overleggen en voor meer afstemming te zorgen. Het Vaktreffen is daar ook uit voortgevloeid. Het trilaterale verdrag was voor vijf jaar, inmiddels is dat 'stilzwijgend verlengd' en blijft de samenwerking voortbestaan.

 

Beschrijving

Partners/organisatie

De steden Groningen, Oldenburg en Bremen organiseren bij toerbeurt een Vaktreffen in hun eigen stad. De andere steden zorgen dat er vanuit hun eigen stad gezamenlijk vervoer geregeld wordt naar de betreffende locatie. Voor de overkoepelende afstemming, het programma en de agenda heeft elke stad een coördinator. De coördinatoren van de gemeente hebben een makelaarsfunctie voor verschillende organisaties die meedoen aan het Vaktreffen en een aanjaagfunctie om over de grens te gaan kijken.

De deelnemers zijn: vertegenwoordigers van de drie gemeenten, hogescholen, universiteiten, bedrijven, stedelijke instanties en koepelorganisaties.

De dag zelf bestaat uit een plenair programma, thematische bijeenkomsten in kleine groepen en een plenaire terugkoppeling. Excursies kunnen ook onderdeel van het programma vormen. De voertalen zijn Duits en Engels.

  

Budget

Ongeveer 2000 euro per editie, als het in de stad zelf is iets meer kosten vanwege de accommodatie, catering etc. maar het komt praktisch vooral neer op het huren van een bus en de uren die coördinatoren maken voor de afstemming.

 

Looptijd

2009 - heden

 

Bekijk voor meer informatie over de succesfactoren, valkuilen, aandachtspunten en aanbevelingen de volledige uitwerking (pdf-bestand).

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !