Begroting en verantwoording

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Programma's 2019 (Gemeente Eersel, 2019)

In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven, Eersel heeft gekozen het op een publieksvriendelijke manier ...

Rapportage

Programmabegroting 2019 Alphen-Chaam (Gemeente Alphen-Chaam, 2018)

Op 21 juni 2018 is de perspectiefnota 2018-2022 behandeld waarbij invulling is gegeven aan het raadsakkoord 2018-2022 "Hart voor de leefomgeving". Het raadsakkoord geeft de koe...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Perspectiefnota Arnhem 2018-2021 (Gemeente Arnhem, 2018)

Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de perspectiefnota 2018-2021.   Zowel vanui...

Beleidsnota

Pressure cooker aanpak (Gemeente Veldhoven, 2017)

Veldhoven is gestart met de pressure cooker aanpak bij de begroting 2010. Toen is een uitgebreid draaiboek en plan opgesteld. Het doel van de pressure cooker is om na een ...

Plan van aanpak

Programmabegroting 2018-2021 (Gemeente Dongen, 2017)

Met deze begroting geeft de gemeente uitvoering aan de toekomstvisie Dongen 2025. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met de lokale samenleving en is vorig jaar door de ra...

Beleidsnota

Begroting 2018 Schagen (Gemeente Schagen, 2017)

In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst aan de vraag of de burger daa...

Website

Treasurystatuut 2018-2021 (Gemeente De Ronde Venen, 2017)

In december 2016 heeft de raad de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen 2016 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat over verschillende financiële onderwerpen zoals inves...

Sociaal plan/statuut


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar