Pressure cooker aanpak

Gemeente(n):Gemeente Veldhoven (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Begroting en verantwoording
Type(s):Plan van aanpak

 

Veldhoven is gestart met de pressure cooker aanpak bij de begroting 2010. Toen is een uitgebreid draaiboek en plan opgesteld. Het doel van de pressure cooker is om na een aantal voorbereidende activiteiten binnen 5 werkdagen met alle betrokkenen een laatste werkversie van de begroting op te stellen die vastgesteld kan worden door het college van B&W. Hiervoor wordt een aparte ruimte ingericht waarin iedereen kan samenwerken.

 

Na 2 jaar is dit plan geëvalueerd en bijgesteld en in 2016 is er opnieuw geëvalueerd. Een belangrijk aandachtspunt was dat te veel de indruk bestond dat de pressure cooker het volledige begrotingsproces betrof. Daardoor begon men vaak te laat aan de voorbereidingen, terwijl de pressure cooker week 'slechts' de afsluiting van het proces is, waarin de daadwerkelijke begroting wordt opgesteld.

 

In het Plan Pressure Cooker begroting 2013 staan alle afspraken en randvoorwaarden beschreven. In de actuele aanpak voor de begroting 2018 zijn de leerpunten van een aantal jaren pressure cookeren verwerkt.

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !