Intern Controle Plan Heemstede

Gemeente(n):Gemeente Heemstede (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Accountantscontrole
Type(s):Overig type
Waardering:waardering (2 waarderingen)

 

Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler waarop de gemeente Heemstede in het kader van planning en control moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording.

Met een toereikend Intern Controle Plan kan structuur aan de uitvoering worden gegeven. Interne controles worden tijdens het jaar uitgevoerd waardoor eventuele fouten snel(ler) aan het licht komen en bijsturende maatregelen kunnen worden getroffen. Het leereffect dat van geconstateerde fouten uit zal gaan zal hierdoor worden versterkt.

 

De interne controle richt zich voornamelijk op de zogenaamde getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Dit betekent dat de interne controle vooral gericht is op:

  • Het juist gebruik van gedelegeerde bevoegdheden;
  • Het opvolgen van de wet- en regelgeving, voorschriften, instructies, procedures;

  • Betrouwbaarheid en rechtmatigheid van transacties en de daarbij behorende gegevensverwerking;

  • Betrouwbaarheid en rechtmatigheid van informatie-voorzieningen en verantwoordingsrapportages.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !