Begroting en verantwoording

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Programma's 2019 (Gemeente Eersel, 2019)

In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven, Eersel heeft gekozen het op een publieksvriendelijke manier ...

Rapportage

Programmabegroting 2019 Alphen-Chaam (Gemeente Alphen-Chaam, 2018)

Op 21 juni 2018 is de perspectiefnota 2018-2022 behandeld waarbij invulling is gegeven aan het raadsakkoord 2018-2022 "Hart voor de leefomgeving". Het raadsakkoord geeft de koe...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Programmabegroting 2018-2021 (Gemeente Dongen, 2017)

Met deze begroting geeft de gemeente uitvoering aan de toekomstvisie Dongen 2025. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met de lokale samenleving en is vorig jaar door de ra...

Beleidsnota

Pressure cooker aanpak (Gemeente Veldhoven, 2017)

Veldhoven is gestart met de pressure cooker aanpak bij de begroting 2010. Toen is een uitgebreid draaiboek en plan opgesteld. Het doel van de pressure cooker is om na een ...

Plan van aanpak

Treasurystatuut 2018-2021 (Gemeente De Ronde Venen, 2017)

In december 2016 heeft de raad de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen 2016 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat over verschillende financiële onderwerpen zoals inves...

Sociaal plan/statuut

Begroting 2018 Schagen (Gemeente Schagen, 2017)

In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst aan de vraag of de burger daa...

Website

Financieel instrumentenpaneel voor raadsleden (Rekenkamer Zaanstad, 2016)

De rekenkamer Zaanstad heeft  een voorbeeld financieel instrumentenpaneel voor raadsleden ontwikkeld voor de gemeente Zaanstad. Dit instrumentenpaneel raakt alle relevante...

Infographic, Onderzoek

Geffen maakt burgerbegroting (Gemeente Oss, 2016)

Tijdens Geffen Begroten verkennen inwoners en gemeente met elkaar de mogelijkheden voor een burgerbegroting. Geffenaren kunnen plaatsnemen in een themagroep of online meedoen a...

Website

Begrotingsapp van Lelystad (Gemeente Lelystad, 2016)

Het afgelopen jaar begon de gemeente Lelystad met het meer betrekken van de inwoners bij het begrotingsproces. Een belangrijke voorwaarde voor meer betrokkenheid is de toeganke...

Website

Programmabegroting 2016 Kampen (Gemeente Kampen, 2015)

In de begroting voor het dienstjaar 2016 is tevens  het meerjarenperspectief tot en met het jaar 2019 op basis van de Perspectiefnota 2016-2019 verwerkt. De begroting kent...

Beleidsnota

Begroting 2016 in 1 oogopslag (Gemeente Etten-Leur, 2015)

Door middel van een duidelijke infographic maakt de gemeente Etten-Leur op een toegankelijke wijze inzichtelijk wat de inkomsten en uitgaven voor 2016 zijn.  

Infographic

Pilots Breda begroot (Gemeente Breda, 2015)

De afgelopen maanden verkenden inwoners, raadsleden en collegeleden in een open en interactief proces hoe een burgerbegroting in Breda vorm kan krijgen. Deze eerste verkenning ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Startnotitie

waardering

Beleidsbegroting Woudenberg 2016-2019 (Gemeente Woudenberg, 2015)

Gemeente Woudenberg heeft haar begroting doorontwikkeld naar een begroting waarin direct gestuurd wordt op prestaties. De basis is de Strategiekaart, waarin visie, doelen, maat...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar