Begroting en verantwoording

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Programmabegroting 2019 Alphen-Chaam (Gemeente Alphen-Chaam, 2018)

Op 21 juni 2018 is de perspectiefnota 2018-2022 behandeld waarbij invulling is gegeven aan het raadsakkoord 2018-2022 "Hart voor de leefomgeving". Het raadsakkoord geeft de koe...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Programmabegroting 2018-2021 (Gemeente Dongen, 2017)

Met deze begroting geeft de gemeente uitvoering aan de toekomstvisie Dongen 2025. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met de lokale samenleving en is vorig jaar door de ra...

Beleidsnota

Pressure cooker aanpak (Gemeente Veldhoven, 2017)

Veldhoven is gestart met de pressure cooker aanpak bij de begroting 2010. Toen is een uitgebreid draaiboek en plan opgesteld. Het doel van de pressure cooker is om na een ...

Plan van aanpak

Treasurystatuut 2018-2021 (Gemeente De Ronde Venen, 2017)

In december 2016 heeft de raad de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen 2016 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat over verschillende financiële onderwerpen zoals inves...

Sociaal plan/statuut

Begroting 2018 Schagen (Gemeente Schagen, 2017)

In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst aan de vraag of de burger daa...

Website

Geffen maakt burgerbegroting (Gemeente Oss, 2016)

Tijdens Geffen Begroten verkennen inwoners en gemeente met elkaar de mogelijkheden voor een burgerbegroting. Geffenaren kunnen plaatsnemen in een themagroep of online meedoen a...

Website

Begrotingsapp van Lelystad (Gemeente Lelystad, 2016)

Het afgelopen jaar begon de gemeente Lelystad met het meer betrekken van de inwoners bij het begrotingsproces. Een belangrijke voorwaarde voor meer betrokkenheid is de toeganke...

Website

Financieel instrumentenpaneel voor raadsleden (Rekenkamer Zaanstad, 2016)

De rekenkamer Zaanstad heeft  een voorbeeld financieel instrumentenpaneel voor raadsleden ontwikkeld voor de gemeente Zaanstad. Dit instrumentenpaneel raakt alle relevante...

Infographic, Onderzoek

Pilots Breda begroot (Gemeente Breda, 2015)

De afgelopen maanden verkenden inwoners, raadsleden en collegeleden in een open en interactief proces hoe een burgerbegroting in Breda vorm kan krijgen. Deze eerste verkenning ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Startnotitie

waardering

Beleidsbegroting Woudenberg 2016-2019 (Gemeente Woudenberg, 2015)

Gemeente Woudenberg heeft haar begroting doorontwikkeld naar een begroting waarin direct gestuurd wordt op prestaties. De basis is de Strategiekaart, waarin visie, doelen, maat...

Beleidsnota

Begroting 2016 in 1 oogopslag (Gemeente Etten-Leur, 2015)

Door middel van een duidelijke infographic maakt de gemeente Etten-Leur op een toegankelijke wijze inzichtelijk wat de inkomsten en uitgaven voor 2016 zijn.  

Infographic

Programmabegroting 2016 Kampen (Gemeente Kampen, 2015)

In de begroting voor het dienstjaar 2016 is tevens  het meerjarenperspectief tot en met het jaar 2019 op basis van de Perspectiefnota 2016-2019 verwerkt. De begroting kent...

Beleidsnota

Jaarrekening in infographic (Gemeente Hoorn, 2014)

Het college van B en W legt verantwoording af in infographics over wat er in 2013 gebeurd is en de financiën die daarbij horen. In de infographics ziet u het financiële be...

Presentatie

waardering

Gids voor budgethouders en budgetbeheerders (Gemeente De Marne, 2014)

Wie als ambtenaar iets wil bewerkstelligen voor de gemeente (beleid, een project, een bouwwerk etc.) moet niet alleen zijn vak verstaan, maar ook kennis hebben van gemeentefina...

Handreiking

waardering

Begroting raadplegen via App (Gemeente Leudal, 2014)

De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat haar burgers de begroting makkelijk kunnen inzien. Daarom heeft de gemeente een speciale App ontwikkeld waarmee iedereen de beg...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Prezi begroting Maasgouw (Gemeente Maasgouw, 2014)

De vaststelling van de Programmabegroting is het belangrijkste besluit van de raad in een jaar. Toch weten veel inwoners niet precies hoeveel geld naar welke acties of projecte...

Persbericht / Nieuwsbericht, Presentatie

waardering

Kerntaken in beeld (Gemeente Almelo, 2013)

De gemeente Almelo brengt in kaart waar zij haar geld aan besteedt, wat dwingt de gemeente hiertoe en wat bereikt de gemeente ermee. Met het kaartenboek als resultaat...

Beleidsnota

waardering

Begrotingsapp (Gemeente Eindhoven, 2013)

Eindhoven heeft haar begroting gepresenteerd in app-vorm. Deze begrotingsapp bevat alle programma's en paragrafen van de Eindhovense begroting en is in minder dan twee maa...

Overig type

waardering

Begroting in 1 oogopslag (Gemeente Oirschot, 2013)

Om de nieuwe begroting  op een toegankelijke manier te presenteren aan de inwoners, heeft de gemeente Oirschot  besloten de begroting op hoofdlijnen te ...

Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar