Treasurystatuut 2018-2021

Gemeente(n):Gemeente De Ronde Venen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Begroting en verantwoording
Type(s):Sociaal plan/statuut

 

In december 2016 heeft de raad de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen 2016 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat over verschillende financiële onderwerpen zoals investeringen, waardering en afschrijven, reserves en voorzieningen aparte nota's worden uitgebracht. In deze nota wordt ingegaan op de financieringsfunctie. Het nieuwe statuut geeft meer de lijnen weer waarop de verschillende financieringstaken in de gemeente De Ronde Venen worden uitgevoerd. Hiervoor zijn in het statuut diverse uitgangspunten en richtlijnen opgenomen voor het opnemen of uitzetten van kort- of langlopende leningen. In het nieuwe statuut is ook rekening gehouden met de aangenomen amendementen over financiering bij de Kadernota 2018.

Een belangrijke nieuwe uitgangspunt is dat bij het aantrekken van een nieuwe geldlening rekening wordt gehouden met de afschrijvingsduur van de nog uit te voeren investeringen. Dit zal in de praktijk betekenen dat langlopende leningen wordt aangegaan. Deze werkwijze sluit aan bij het aangenomen amendement financiële matching wegen en kunstwerken.

 

 

 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !