Kadernota 2018 – 2021

Gemeente(n):Gemeente Eemnes (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Financiele nota en verordening
Type(s):Overig type

 

De kadernota 2018-2021 schetst de hoofdlijnen van het financiële beleid voor het jaar 2018, als voorbereiding op de begroting 2018. Bovendien geeft de kadernota een doorkijk naar de jaren tot en met 2022, om duidelijk te maken hoe de gemeente in meerjarig perspectief voor staat. Dat is een jaar langer dan gebruikelijk, omdat 2022 het eerste jaar is dat er geen precario meer mag worden geheven op ondergrondse leidingen. Dat heeft een significant nadelig effect op de begroting. De kadernota is beknopt van opzet. Alleen de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en risico's zijn verder opgenomen, voor zover zij ook nieuw zijn en dus bestuurlijke aandacht vergen. Bij het opstellen van de begroting kunnen vele kleine bijstellingen toch weer financiële ruimte in beslag nemen, maar die zullen dan alsnog verwerkt moeten worden. De focus ligt voor dit document op mutaties en risico's groter dan € 10.000.

 

Het jaar 2018 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Het huidige coalitieprogramma en collegeprogramma bestrijken de periode 2014 - 2018 (tot de verkiezingen). Voor de raadsperiode na die verkiezingen zullen een nieuw coalitieprogramma en collegeprogramma worden opgesteld. Aangezien daar nu nog niets over te zeggen is, bevat deze kadernota maar in beperkte mate nieuwe beleidsvoornemens. Deze worden overgelaten aan de coalitie die na de verkiezingen gevormd wordt.
De input voor deze kadernota bestaat dan ook vooral uit autonome ontwikkelingen en de voortzetting of bijstelling van reeds in gang gezet beleid.

 

Deze Kadernota is opgebouwd aan de hand van vier overkoepelende thema's:

  • Onze gemeente
  • Onze ruimte
  • Onze inwoners
  • Onze inkomsten


Op deze gebieden worden zowel de kaderstellende als de autonome ontwikkelingen beschreven. De kadernota sluit af met een schets van het financieel perspectief voor de periode 2018 - 2022. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !