Participatief begroten

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Burgerbegroting Alblasserdam 2018 (Gemeente Alblasserdam, 2017)

'Samen doen!' is het thema van de Samenlevingsagenda. Het college wil samen met de inwoners aan projecten werken. Deze Burgerbegroting maakt in één oogopslag duidelijk welke am...

Website

De burger begroot (Gemeente Lelystad, 2016)

In een participatieproject van de gemeenteraad hebben zeven inwoners van Lelystad zich gebogen over de gemeentelijke begroting en de dilemma's waar de gemeenteraad voor staat. ...

Website

Interactiever begroten (Gemeente Borne, 2016)

Borne is een gemeente die inzicht wil hebben in de dynamiek in haar omgeving en die in wil spelen op wat er in de gemeenschap leeft.  De gemeenteraad heeft dit ook vastges...

Persbericht / Nieuwsbericht

Buurtbegroting Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2016)

Het programma Buurtbegroting is ontwikkeld voor de gemeente Amsterdam om het gesprek tussen raadsleden, bestuurders, bewoners, ondernemers en ambtenaren te kunnen faciliteren. ...

Website

Jaarrekening en jaarverslag Emmen 2015 (Gemeente Emmen, 2016)

In dit beknopte versie van de jaarrekening en het jaarverslag van 2015 ziet u in vogelvlucht de essentie van de jaarrekening 2015. Wat zijn in grote lijnen de cijfers en trends...

Beleidsnota

Geffen maakt burgerbegroting (Gemeente Oss, 2016)

Tijdens Geffen Begroten verkennen inwoners en gemeente met elkaar de mogelijkheden voor een burgerbegroting. Geffenaren kunnen plaatsnemen in een themagroep of online meedoen a...

Website

Evaluatie burgerbegroting ’t Loo en Oosterwolde (Gemeente Oldebroek, 2015)

Eind 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het startdocument Burgerbegroting. Een project waarbij de zelfregie van inwoners wordt gestimuleerd door mee te beslissen bij de b...

Evaluatie, Raadsstuk

Pilots Breda begroot (Gemeente Breda, 2015)

De afgelopen maanden verkenden inwoners, raadsleden en collegeleden in een open en interactief proces hoe een burgerbegroting in Breda vorm kan krijgen. Deze eerste verkenning ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Startnotitie

waardering

Onderzoeksrapport begroting 2016 (Gemeente De Ronde Venen, 2015)

De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van B&W, op deze manier geeft de raad de (financiële) kaders voor het volgende jaar aan De b...

Onderzoek

mEdemaken : samen kijken hoe het anders kan (Gemeente Ede, 2015)

Samen met de samenleving kijken hoe het anders kan. Kun je, door de taken anders te verdelen, resultaten op een goedkopere manier realiseren? Met die vraag ging het project mEd...

Projectbeschrijving , Video/film

Enquete en bijeenkomsten begroting 2016 (Gemeente De Ronde Venen, 2015)

Om tot een afgewogen oordeel te komen voor de begroting wilde de gemeenteraad van De Ronde Venen weten wat inwoners belangrijk vinden. Zij konden hun mening geven via een ...

Onderzoek

Bezuinigingen Goes (Gemeente Goes, 2015)

Goes bezuinigt, denkt u mee? Om financieel gezond te blijven, zal de gemeente Goes de komende periode keuzes moeten maken. Omdat de bezuinigingen ook de burgers kunnen raken, w...

Persbericht / Nieuwsbericht

Hooravond voor burgers Helmond over begroting 2016 (Gemeente Helmond, 2015)

Op dinsdag 13 oktober (19.30 uur) mogen inwoners van Helmond in maximaal vijf minuten hun zegje doen over de begroting voor 2016 van de gemeente. Mensen kunnen die avond in de ...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1117 praktijkvoorbeelden beschikbaar