Samenwerking bedrijfsvoering

Toelichting op de samenwerking en op de regeling zonder meer

 

Gemeente(n):Gemeente Bunschoten (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Leusden (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Nijkerk (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Putten (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Samenwerking - bedrijfsvoering
Type(s):Beleidsnota

 

De Gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten hebben hun bedrijfsvoering geoptimaliseerd met behulp van zelfregie, eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en, als pilot, één zelfsturend team.
Op 5 juli 2016 hebben de vier Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten besloten om voor onbepaalde tijd te gaan samenwerken in hun bedrijfsvoering. De taakvelden P&O, Financiën, ICT en Juridische zaken werden onderdeel van de samenwerking. De in totaal 130 medewerkers hebben zelf een businesscase gemaakt voor de vier taakvelden. Zij blijven in dienst van de eigen gemeente en werken voor de vier gemeenten (vier klanten). De Ondernemingsraden van de Gemeenten hebben een positief advies uitgebracht. Op 27 oktober 2016 hebben de vier gemeenteraden toestemming gegeven voor het aangaan van de juridische samenwerking, verwoord in de 'Regeling zonder meer'. Hierdoor werd de samenwerking mogelijk voor onbepaalde tijd.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !