Samenwerking - decentralisaties

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Regionaal Ombudsplein Gooi en Vechtstreek (Gemeente Blaricum, Gemeente Bussum, Gemeente Eemnes, Gemeente Hilversum, Gemeente Huizen, Gemeente Laren, Gemeente Muiden, Gemeente Naarden, 2015)

Op 15 april 2015  gaat het regionaal Ombudsplein van Regio Gooi en Vechtstreek van start: een combinatie van monitor, klachtenbureau en ombudsfunctie voor het sociaal dome...

Persbericht / Nieuwsbericht

Whole scale change in het sociaal domein (Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten, 2015)

Op 12 februari 2015 organiseerde de VPNG een bijeenkomst over Whole Scale Change en de manier waarop het van grote waarde kan zijn voor managers die te maken hebben met complex...

Presentatie

waardering

Beleidsnota inkoop jeugd (Regio Midden-IJssel & Oost-Veluwe, 2014)

Deze Beleidsnota Inkoop beschrijft de kaders voor inkoop en contractering van individuele voorzieningen van jeugdhulp, welke met de transitie een verantwoordelijkheid van de ge...

Beleidsnota

waardering

Communicatiecampagne Keerpunt, verder met elkaar (Gemeente Delft, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rijswijk, Gemeente Voorschoten, Gemeente Wassenaar, Gemeente Westland, 2014)

Iedere gemeente staat voor dezelfde opgave. Helder en eenduidig communiceren met de mensen die er toe doen als we het hebben over de drie decentralisaties en het bouwen aan een...

Folder, Projectbeschrijving , Video/film, Visie

waardering

Noord-Hollandse gemeenten bundelen hun 3D-administratie (Gemeente Den Helder, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Schagen, 2014)

Bovenlokale samenwerking is gezien de complexiteit van wetgeving en uitvoering een essentiële voorwaarde om bestaande en nieuwe taken in het sociaal domein goed uit te voeren. ...

Beleidsnota, Visie, Website

Regionaal Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ (Gemeente Nijmegen, 2014)

Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen in de jeugdzorg en de AWBZ hebben de 9 samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen uitgangspunten vastgesteld voor het contracte...

Beleidsnota

waardering

Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland (Gemeente Wormerland, 2014)

Om goedkoper en efficiënter zorg en ondersteuning in te kopen, gaat gemeente Wormerland samenwerken met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Met dit raadsvoorstel kan h...

Beleidsnota, Raadsstuk

waardering

Sturing, bekostiging en inkoop in het sociale domein (Samenwerkende gemeenten West-Friesland, 2014)

Doel van deze notitie is het inzichtelijk maken van de lokale en regionale keuzes op het gebied van sturing, bekostiging en inkoop voor het nieuwe sociale stelsel. De notitie b...

Handreiking

Leren bouwen aan een nieuw sociaal stelsel vanuit buurtkracht (Gemeente Renkum, 2013)

Anticiperend op de nieuwe opgaven in het Sociaal Domein  heeft de gemeente Renkum in 2012 een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering ontwikkeld en in 2013 d...

Handreiking

Regionale visie: Zorg voor jeugd in Foodvalley (Food Valley-gemeenten, 2013)

De acht Gelderse gemeenten in de FoodValley hebben een regionale visie op de transformatie jeugdzorg.  In dit regionale visiedocument ligt het accent op de transforma...

Video/film, Visie

waardering

Acht is meer dan duizend (regio Rijnmond, 2013)

In regio Rotterdam werken zestien gemeenten (Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan de...

Plan van aanpak

waardering

Speerpunten innovatieagenda (Gemeente Hulst, Gemeente Sluis, Gemeente Terneuzen, 2013)

In de inleiding wordt allereerst ingegaan op de aanleiding voor deze notitie, zoals de decentralisaties in het sociaal domein en de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoo...

Beleidsnota

21 voor de jeugd (Gemeente Asten, Gemeente Bergeijk, Gemeente Best, Gemeente Bladel, Gemeente Cranendonck, Gemeente Deurne, Gemeente Eersel, Gemeente Eindhoven, Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Gemert-Bakel, Gemeente Heeze-Leende, Gemeente Helmond, Gemeente Laarbeek, Gemeente Nuenen c.a., Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden, Gemeente Someren, Gemeente Son en Breugel, Gemeente Valkenswaard, Gemeente Veldhoven, Gemeente Waalre, 2013)

Sinds eind 2010 trekken de 21 gemeenten, naast de lokale ontwikkelingen van de transitie jeugd, gezamenlijk op. In 2011 zijn gezamenlijk inhoudelijke uitgangspunten gedefinieer...

Beleidsnota

waardering

Schets Zorg voor Jeugd 2015 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Halderberge, Gemeente Moerdijk, Gemeente Roosendaal, Gemeente Rucphen, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, Gemeente Zundert, 2013)

De 9 genoemde gemeenten zijn tot deze visie gekomen in samenwerking met de vertegenwoordigers van ouders, jeugd en regionale partners uit het jeugdveld. Het heeft geleid tot he...

Overig type, Website

Meer zelf doen & aandacht voor kwetsbare groepen (Gemeente Littenseradiel, Gemeente Súdwest Fryslân, 2013)

De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel hebben gezamenlijk een overkoepelende visie opgesteld voor de grote veranderingen die op de gemeenten afkomen op het sociale dome...

Persbericht / Nieuwsbericht, Visie

Discussienota beleidskader gebundelde krachten (Gemeente Bergambacht, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gemeente Gouda, Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Ouderkerk, Gemeente Schoonhoven, Gemeente Vlist, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Zuidplas, 2013)

Nadat de negen gemeenten in Midden-Holland een gezamenlijke visie voor het sociale domein hebben opgesteld, is de volgende stap  om deze visie gezamenlijk verder in t...

Discussienota

Proeftuinen in Regio Arnhem (Regio Arnhem, 2013)

In de regio Arnhem wordt binnen het regionale samenwerkingsverband een leeromgeving gecreëerd door middel van proeftuinen. Hierin worden de beoogde veranderingen die de decentr...

Projectbeschrijving

Versterken sociale netwerken (Holland-Rijnland, 2013)

Een  ambtelijke werkgroep heeft als onderdeel van het 3D project "Eigen Kracht" van Holland Rijnland een handreiking gemaakt die de gemeenten van het samenwerkingsver...

Handreiking

Visie op de drie decentralisaties (Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Weststellingwerf, 2013)

De decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de komst van de Participatiewet zijn zulke omvangrijke en complexe ontwikkelingen dat bundeling van bestuurskracht, ...

Visie

waardering

Decentralisaties sociaal terrein (Gemeente Bronckhorst, 2013)

Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan het rijk en provincie eraan uitgaven. De gemeenten moeten alles heel efficiënt organiseren en keuzes maken over wat wel en niet ...

Website

Regionale samenwerking WWNV en Werkgeversdienstverlening (Gemeenten regio Arnhem, 2012)

De wethouders van elf gemeenten in de regio Arnhem hebben op 22 juni 2012 een intentieverklaring ondertekend om samen te werken op het terrein van 'Werk'. Op dit moment is de ...

Beleidsnota, Contract/overeenkomst


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar