Samenwerking - gemeenteraad

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Samenvoegen ambtelijke organisaties CGM (Gemeente Cuijk, Gemeente Grave, Gemeente Mill en St. Hubert, 2014)

Per 1 januari 2014 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert  samengevoegd. De samenwerking vindt plaats via een zogehet...

Projectplan, Raadsstuk

waardering

Grip op de samenwerking? (Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Oegstgeest, Gemeente Voorschoten, Gemeente Wassenaar, 2014)

Na het maken van een afwegingskader "zelf doen, samen doen of uitbesteden'en een handreiking voor adequate inrichting van governance van verbonden partijen heeft recent de reke...

Onderzoek

Werkwijze gemeenschappelijke regelingen (Gemeente Leusden, 2013)

De gemeenteraad van Leusden heeft een verbeterde werkwijze voor de behandeling van stukken van gemeenschappelijke regelingen en/of verbonden partijen. De nieuwe werkwijze is on...

Handreiking

Spoorboekje decentralisaties voor de raad (Gemeente De Wolden, Gemeente Meppel, Gemeente Westerveld, 2013)

Dit spoorboekje behandelt de rol van de gemeenteraden bij het vast te stellen beleid in het sociale domein op lokaal niveau en de invloed van de gemeenteraden op...

Handreiking

waardering

3Decentralisaties aandachtspunten voor gemeenteraad (Gemeente Aalburg, Gemeente Drimmelen, Gemeente Geertruidenberg, Gemeente Oosterhout, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem, 2013)

Hoe kunnen de raden hun volksvertegenwoordigende, sturende en controlerende rol invullen bij de 3 grote decentralisaties: jeugdzorg, werk en maatschappelijke ondersteuning? En ...

Handreiking


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar