Shared Service Center DeSom

Organisatie:Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede-Broec, WerkSaam en GR het Recreatielandschap West Friesland
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Samenwerking - shared service center
Type(s):Video/film
Waardering:waardering (1 waardering)

 

In 2012 besloten in eerste instantie 5 West-Friese gemeenten tot samenwerking op ICT gebied. Dit heeft geleid tot het oprichten van de gemeenschappelijke regeling" het Shared Service Center DeSom" per 1 januari 2014.  Inmiddels zijn er zes deelnemende gemeenten (Medemblik, Enkhuizen,Drechterland, Stede Broec,Koggenland en Opmeer en twee gemeenschappelijke regelingen. WerkSaam, het samenwerkingsverband van zeven sociale diensten na 1 januari 2015, en de GR "het recreatielandschap West-Friesland".


SSC DeSom heeft een eigen gesloten glasvezel netwerk met de deelnemers. De verdere ontwikkeling van deze ICT-samenwerking biedt een steeds hechter fundament voor de intergemeentelijke samenwerking in West Friesland.  Allerlei ontwikkelingen leiden er toe dat de complexiteit van de gemeentelijke ICT-voorzieningen toeneemt.

Bovendien worden er door  burgers en bedrijven steeds hogere eisen gesteld aan de continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid van de  ICT dienstverlening. De gemeente Hoorn is nog geen deelnemer in het SSC DeSom, maar wel is met de gemeente Hoorn  de samenwerking gezocht op het gebied van servers, storage en regionale projecten, zoals het  initiatief van "de West- Friese Zeven" te komen tot harmonisatie van het Westfries informatielandschap".  

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

 

 

1 jaar geleden door Petra_Visser

de informatie die hier getoond wordt is niet helemaal correct. DeSom is alleen een samenwerkingsverband tussen zes gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Stede Broec, Opmeer en Medemblik.