Gezondheidsbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Utrechts gezondheidsprofiel 2018 (Gemeente Utrecht, 2018)

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gemeente Utrecht samen met vele partners voortdurend de gezondheid van Utrechters in beeld. Eén keer in de vier  jar...

Overig type

waardering

Manifest stedelijk voedselbeleid (Gemeente Almere, 2018)

Voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen e...

Convenant

waardering

Gezondheidsnota Gemeente Roerdalen (Gemeente Roerdalen, 2018)

In deze gezondheidsnota gaat het hoofdzakelijk over het bevorderen van gezond gedrag, het onderdeel dat beleidsvrij kan worden ingevuld, ook wel preventief beleid genoemd. Onge...

Beleidsnota

Staphorst voor elkaar (Gemeente Staphorst, 2017)

Staphorst hoort bij het selecte clubje gemeenten met een door de raad vastgestelde omgevingsvisie. De Overijsselse gemeente legt daarin nadrukkelijk een rol weg voor gezondheid...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Beleidsnota preventie middelengebruik en verslaving (Gemeente Brummen, 2017)

De gemeente Brummen wil kinderen en jongeren door middel van voorlichting, bewustwording, signalering en advisering ondersteunen om op eigen kracht gezond om te gaan met middel...

Beleidsnota

Voel je goed! (Stichting Lezen & Schrijven, 2017)

Voel je goed! is de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen van een vrijwilliger over gezonder eten en meer bewegen.  Volwassenen met overgewi...

Overig type, Website

Pilotprogramma omgevingsvisie levert goede oogst op (Informatiepunt Omgevingswet, 2017)

De bodybuilder van Alphen, de hartjes van Leiden, de boom van Staphorst; het kwam op 7 december allemaal voorbij tijdens de omgevingsdag in de Jaarbeurs Innovation Mile in Utre...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Beleidsnota Gezondheid 2017-2022& Uitvoeringskader (Gemeente Amersfoort, 2017)

De wet Publieke Gezondheid 1 is het middel om te komen tot gezondheidsbeleid voor inwoners. Enerzijds beschrijft deze wet de taken van de Nederlandse Gemeentelijke Gezondheidsd...

Beleidsnota

Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica (Gemeente Amsterdam, 2017)

Amsterdam is een van de koplopergemeenten, die één gezondheidsthema - de aanpak van overgewicht - hoog op de ruimtelijke agenda heeft staan. Zij doet dit vanuit de beweeglogica...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Zwolle gezonde stad (Gemeente Zwolle, 2017)

Zwolle Gezonde Stad (ZGS) is een beweging die samen met inwoners en de gemeente een bijdrage leveren aan  het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze. De b...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Volksgezondheid voorop bij inpassen veehouderij (Gemeente Heeze-Leende, 2017)

De gemeente Heeze-Leende probeert tot een duurzame en innovatieve veehouderij te komen die past binnen de lokale leefgemeenschap. Daarbij staat wat betreft wethouder Wilma van ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Wandelactiviteiten voor goede gezondheid (Gemeente Haaksbergen, 2017)

In Haaksbergen organiseren buurtsportcoaches (onder andere in dienst van Mediant, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in regio Twente) diverse laagdrempelige activi...

Projectbeschrijving

Statushouders in beeld: Huisbezoeken JGZ (GGD Regio Gelderland Midden, 2017)

  Door middel van huisbezoeken bij statushouders krijgen verpleegkundigen in de GGD-regio Gelderland-Midden kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld en kunnen we ze monitoren:...

Overig type, Website

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Beweegtuin brengt mensen bij elkaar in de gemeente Hellendoorn (Gemeente Hellendoorn, 2016)

Bij de ontwikkeling van een park in een aandachtswijk in Nijverdal wilde de gemeente Hellendoorn inwoners de kans geven om mee te denken. Daar kwam een hele reeks aan ideeën ui...

Persbericht / Nieuwsbericht

Pilot Ruimte en Gezondheid Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn, 2016)

Gezondheid, klimaat en ruimtelijke kwaliteit zijn op basis van het natuurlijk systeem geïntegreerd in bouwstenen voor de toekomst van de wijk de Maten in Apeldoorn.  De pr...

Pilot

Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’ (Gemeente Utrecht, 2016)

Provincie, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC werken aan een gezonde leefomgeving. Het Rijk, provincie en gemeente Utrecht hebben in 2016 de intentieovereenkom...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film, Website

waardering

Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019 (Gemeente Helmond, 2016)

  Op grond van de wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verplicht om iedere vier jaar een Nota Lokaal Gezondheidsbeleid vast te stellen. Daarnaast streeft de gemeente He...

Beleidsnota

Suicidepreventie in Amsterdam: een lokaal plan van aanpak (Gemeente Amsterdam, 2016)

In Amsterdam plegen jaarlijks tussen tachtig en negentig mensen zelfmoord; vele honderden doen er poging toe. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daaro...

Folder, Plan van aanpak, Website

Nota Publieke Gezondheid 2016-2020 (Gemeente Rotterdam, 2016)

De gemeente Rotterdam heeft een belangrijke taak bij het beschermen van haar inwoners tegen gezondheidsrisico's. Door het voorkomen en tegengaan van verspreiding van infectiezi...

Beleidsnota

waardering

Rioolwater, spiegel van de samenleving (Gemeente Montfoort, 2016)

In opdracht van de gemeente Montfoort en zeven andere gemeenten in de provincie Utrecht, onderzocht KWR gedurende zeven dagen het rioolwater op verdovende middelen. In alle ond...

Beleidsnota

Samen en met en met eigen kracht (Gemeente Den Haag, 2016)

 In deze nota "Samen en met eigen kracht" richt de gemeente zich op kwetsbare personen, die te maken hebben met GGz- en Vz-problematiek en die onvoldoende zelfredzaam zijn...

Beleidsnota

Bouwen aan een gezonde toekomst (Gemeente Utrecht, 2015)

Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Deze ambitie komt uit gesprekken met bewoners, experts, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ...

Beleidsnota

Uitvoeringsplan verslavingspreventie 2014-2018 (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2015)

Sinds 2004 heeft Goeree-Overflakkee de handen ineen geslagen om de problematiek rondom alcohol en drugsgebruik aan te pakken onder de naam "Het geheim van Goeree-Overflakkee". ...

Beleidsnota


Eerste Vorige 1 2 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar