AVE : Aanpak ter voorkoming van escalatie

Organisatie:Gemeente Leeuwarden en NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Huiselijk geweld, Keten zorg en veiligheid
Type(s):Projectbeschrijving
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Het doel van deze aanpak is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig? De AVE sluit aan bij de reguliere 3D aanpak van gemeenten en geeft duidelijkheid over regie en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Doel van de AVE is hulpverlening tijdig op te schalen en stagnatie in de samenwerking te doorbreken.

 

AVE heeft een opschalingstructuur en bestaat uit vier fasen, lopend van groen tot donkerrood. In elke fase neemt het regievermogen van de burger af. De vier AVE-fasen worden beknopt toegelicht: wat is de uitgangssituatie, wie heeft de regie, wanneer is op- en afschalen nodig en welke protocollen en samenwerkingsafspraken zijn van kracht.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !