Regeling tijdelijke urgente zorg LVB

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Maatschappelijke opvang, Personen met verward gedrag, Wmo 2015
Type(s):Regeling
Waardering:waardering (1 waardering)

 

In de eerste maanden van 2015 is de gemeente Amsterdam geconfronteerd met enkele tientallen jong volwassen Amsterdammers met een (licht) verstandelijk beperking die urgent een tijdelijk verblijf/behandeling in een 24-uurs voorziening nodig hebben. Door het ontbreken van een passend wettelijk kader in de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan dit nu niet worden geregeld. Om te voorkomen dat deze kwetsbare Amsterdammers tussen wal en schip belanden wil Amsterdam met een tijdelijke regeling financiering van 24-uursopvang mogelijk maken op basis van scheiden wonen en zorg.

 

De regeling is tot stand gekomen na overleg met de MEE, de zorgaanbieders, Achmea, de gemeente Amsterdam en besproken binnen de stedelijke stuurgroepen GZ en GGZ.

 

Beschrijving

In de regeling zijn de volgende bijlagen opgenomen:

1: Afwegingskader Tijdelijke Urgente Verblijfszorg

2: Afwegingskader Spoedzorg Achmea

3: Overeenkomst Regeling Tijdelijke Urgente Zorg

4: Instructie Aanmeldformulier Beschermd Wonen

5: Beschikking toekenning TUZ

6: Beschikking Afwijzing TUZ

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Om gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij de aanpak van personen met verward gedrag worden concrete handvatten geboden in de vorm van bouwstenen voorzien van oplossingsrichtingen. De bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een sluitende aanpak.

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van bouwsteen:

 

Zie ook

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !