Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Pilot Take care (Gemeente Lansingerland, 2016)

Lansingerland is voortvarend van start gegaan met een pilot waarin inwoners kennis maken met integrale dienstverlening. Eén hulpverlener voert verschillende take...

Folder, Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving

Nota mantelzorg en vrijwillige inzet (Gemeente Voorst, 2016)

In deze nota worden de basisfuncties voor het lokale beleid voor mantelzorg en vrijwillige inzet benoemd en nader uitgewerkt. De basisfuncties zoals ontstaan in 2009 worden gea...

Beleidsnota

Beleidsprogramma Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning 2016-2019 (Gemeente Beverwijk, Gemeente Heemskerk, 2016)

De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwillige inzet is niet nieuw en stond altijd al hoog op de agenda van gemeenten. In Beverwijk en Heemskerk is dat niet anders, zie bijv...

Beleidsnota

Nota vrijwilligersbeleid 2016-2019 (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2016)

Deze nota is ontstaan in relatie met de belanghebbenden op het gebied van vrijwilligers beleid. Naast intern betrokken beleidsadviseurs en politieke belanghebbenden, hebben ook...

Beleidsnota

Nota vrijwillige inzet 2017-2020 (Gemeente Heerde, 2016)

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, ook in de gemeente Heerde. Vrijwillige inzet speelt een belangrijke rol bij de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoner...

Beleidsnota

Evenwicht tussen draaglast (Gemeente Heerde, 2015)

  In het Wmo beleidsplan 2013-2016 is de nota Mantelzorg aangekondigd. De nota is tot stand gekomen na gesprekken met mantelzorgers, met de coördinator van De Plu en met ...

Beleidsnota

Utrechtse 'ambassadeurs' stimuleren vrijwillige zorg (Gemeente Utrecht, 2015)

Ambassadeurs van vrijwilligersorganisaties stimuleren bij de Utrechtse Buurtteams de inzet van vrijwilligers in de zorg. Dit is succesvol. Bij veel hulpvragen blijken vrijwilli...

Persbericht / Nieuwsbericht

Rijswijk investeert in vrijwilligers: eerste innovatie projecten sociaal domein van start (Gemeente Rijswijk, 2015)

Hoe haal je eenzame mensen uit hun isolement? Als maatje een bezoek brengen aan iemand die zijn huis niet makkelijk uit komt. Of iets leuks ondernemen met iemand met een versta...

Persbericht / Nieuwsbericht

Zorgvrijwilligers door bewustwordingscampagne (Gemeente Maasgouw, 2015)

In de Limburgse gemeente Maasgouw waren niet genoeg zorgvrijwilligers om inwoners te helpen met dagelijkse dingen. Met de campagne 'Deel je moment' vond de gemeente tot nu toe ...

Projectbeschrijving

Project Zilveren Kracht: Gebruikmaken van levenservaring, kennis en kunde (Gemeente Oude IJsselstreek, 2012)

De vergrijzing wordt vaak als een probleem benaderd. Terwijl de toename van het aantal mensen met levenservaring, kennis en kunde juist op lokaal niveau kansen biedt. Samen m...

Persbericht / Nieuwsbericht

Vrijwilligerswerk 2012 (Gemeente Breda, 2012)

Het vrijwilligersbeleid van de gemeente Breda wordt gemonitord middels een twee jaarlijks onderzoek.  Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de maatschappe...

Persbericht / Nieuwsbericht, Rapportage


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1838 praktijkvoorbeelden beschikbaar