Nota vrijwillige inzet 2017-2020

Gemeente(n):Gemeente Heerde (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Mantelzorg en Vrijwilligerswerk
Type(s):Beleidsnota

 

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, ook in de gemeente Heerde. Vrijwillige inzet speelt een belangrijke rol bij de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Heerde. Vrijwilligerswerk levert daarmee een bijdrage aan doelstellingen in onder andere de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo2015). De gemeente kan daarbij kaderstellend en faciliterend zijn. Zij stelt kaders hoe vrijwilligers in staat kunnen worden gesteld om hun taken uit te kunnen voeren. Daarbij gaat het zowel om het bevorderen als ondersteunen van vrijwilligerswerk

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !