Samen sterker ouder worden

Nota ouderenbeleid 2018

 

Gemeente(n):Gemeente Mill en St. Hubert (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Ouderenbeleid
Type(s):Beleidsnota

 

Deze nieuwe nota beschrijft welke activiteiten de gemeente de komende tijd gaat ondernemen voor en met ouderen/senioren. Daarbij is deze nota een min of meer logisch vervolg op de in 2013 vastgestelde nota ouderenbeleid "Nooit te oud om gehoord te worden" 2013-2016. Het is van belang om op te merken dat met deze nieuwe
nota de visie op het ouderenbeleid zoals in 2013 is vastgesteld niet gewijzigd wordt. Dit omdat de visie, en de daaraan gekoppelde uitgangspunten en doelstellingen nog steeds van toepassing zijn. Hierop zal in het vervolg nader worden ingegaan.  

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !