Samenwerking dementiezorg gemeente Moerdijk

Gemeente(n):Gemeente Moerdijk (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Ouderenbeleid
Type(s):Persbericht / Nieuwsbericht

 

In de gemeente Moerdijk is in 2016 een project gestart om meer bewustzijn te creëren rondom dementie en de samenwerking in dementiezorg in de regio te versterken. Op dit moment zijn er meer dan 500 inwoners met dementie in de gemeente Moerdijk en meer dan 1.000 mantelzorgers die hen ondersteunen. Deze aantallen zullen naar verwachting verdubbelen in de jaren tot 2040.  De regionale ketenpartners - gemeente Moerdijk, Zorgverzekeraar CZ, Surplus, Thebe, TWB, Alzheimer Nederland en regionale huisartsen - zagen de noodzaak om de samenwerking te versterken.

 

Inmiddels zijn er vanuit de projectgroep stappen gezet ter verbetering van het zorgtraject rondom dementie. Zo zijn er trainingen gegeven om professionals bij te scholen en om ondernemers te informeren. Verder is er een 10-signalenkaart ontwikkeld. Hiermee kunnen de eerste signalen van dementie herkend worden. Deze kaarten zijn op verschillende locaties in de gemeente verspreid, zoals buurtcentra, bibliotheken en Huizen van de Wijk. De 10-signalenkaart is ook naar alle 65-plussers in de gemeente gestuurd. Aanvullend op de 10-signalenkaart is er een telefonisch meldpunt in het leven geroepen. Deze oproep komt terecht bij één van de deelnemende zorginstanties, die de melding gaan onderzoeken. 
 
  

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !