Personen met verward gedrag

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Lokale aanpak personen met verward gedrag (Gemeente Hellendoorn, 2018)

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Maar de laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten toe. De Ministeries van Volksgezondheid Wel...

Plan van aanpak

Convenant beschermd wonen/begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe (Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen, Gemeente De Wolden, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Meppel, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Noordenveld, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Westerveld, 2018)

Beschermd wonen biedt aan personen met een psychische aandoening onderdak, begeleiding en 24 uur per dag toezicht of ondersteuning gericht op participatie. Tussen Rijk en VNG i...

Convenant

I-PGB: creatief omgaan met je eigen budget (Gemeente Delft, Gemeente Woerden, 2017)

  Delft en Woerden startte in 2015 een pilot met een integraal persoonsgebonden budget (I-PGB): één budget voor inwoners waarmee zij alle benodigde ondersteuning kunnen i...

Pilot

waardering

Gemeente Vught en GGD werken samen in pilot Wijk GGD'er (Gemeente Vught, 2017)

Sinds oktober 2015 zet Vught op het snijvlak van veiligheid en zorg de wijk GGD'ers in. Zij zijn in staat te helpen, verbinding te leggen met (zorg)ketenpartners en de politie ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving

waardering

Toeleiding naar zorg en welzijn vanuit publiek domein (Gemeente Amsterdam, 2017)

  Een overzicht van de huidige toeleiding naar zorg en welzijn vanuit het publieke domein in Amsterdam, zodat inzichtelijk wordt of de wijze waarop dit is georganiseerd v...

Onderzoek

Werken aan wijken waarin iedereen meedoet (Gemeente Amstelveen, 2017)

Onder het motto Bijspringen & Versterken bouwt Amstelveen in de wijk Bankras / Kostverloren aan een ondersteunende wijkstructuur. Een structuur die gericht is op de gemeens...

Pilot, Projectbeschrijving

waardering

Opvang verwarde personen (OVP) Den Haag (Gemeente Den Haag, 2016)

In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van Politie in Den Haag vangt een zorgteam verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Palier lev...

Presentatie, Website

Sluitende aanpak verwarde personen (Gemeente Delft, 2016)

Deze nota beschrijft de voorgestelde Delftse aanpak op het gebied van preventie, pro-actie en vervolghulp. Een daadwerkelijk sluitende aanpak is echter mede afhankelijk van lan...

Beleidsnota

Uitwerking plan van aanpak personen met verward gedrag regio Utrecht (Utrecht Midden-West , 2016)

In de uitwerking van het plan van aanpak gedrag baseert de regio Utrecht zich op alle bouwstenen van het aanjaagteam. Zowel in de uitvoering als het beleid staat de leefwereld ...

Infographic, Plan van aanpak

Digitaal veiligheidshandboek verwarde personen - Friesland (Veiligheidshuis Fryslân, 2016)

Het digitale veiligheidshandboek komt voort uit het Friese Veiligheidsprogramma 'mensen met verward gedrag' dat in 2015 van start is gegaan. In het handboek vindt u informatie ...

Plan van aanpak, Website

Flexibele Assertive Community Treatment (F-ACT) Nederland (Stichting, 2016)

F-ACT (ook wel Flexibel ACT genoemd) staat voor de behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Behandeling is gericht op het vermind...

Website

Clubhuis De Waterheuvel - Amsterdam (Stichting De Waterheuvel, 2016)

De Waterheuvel is een clubhuis voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond. In het clubhuis is er een focus op wat iemand wel kan. Als de praktijk uitwijst dat een ...

Projectbeschrijving , Website

Factsheet mBC (Gemeente Nijmegen, 2016)

Een transformatie van het zorglandschap met betere én goedkopere zorg? Gemeente Nijmegen beoogt dit te bereiken door het zorglandschap - samen met welzijns,- en zorgaanbieders,...

Overig type

waardering

Eerder en beter in zorg - Rotterdamse aanpak verwarde personen (Gemeente Rotterdam, 2016)

Rotterdam zet in op het eerder en beter in zorg krijgen van mensen met verward gedrag. De aanpak bestaat uit een achttal acties die elk te plaatsen zijn binnen een of meerdere ...

Onderzoek, Persbericht / Nieuwsbericht, Plan van aanpak

Projectplan Aanpak verwarde personen (Gemeente Tilburg, 2016)

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de sla...

Projectplan

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) (GGD Amsterdam, 2016)

Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kan een beoordelaar relatief eenvoudig een volledig overzicht krijgen van de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten.  

Handreiking, Website

waardering

Cursus EHBO bij psychische klachten (GGzE Eindhoven en De Kempen i.s.m. Mondriaan, 2016)

Om de deskundigheid van professionals in de zorg te vergroten, heeft GGzE Eindhoven en De Kempen de cursus EHBO bij psychische klachten opgezet. Een adaptatie van het Australis...

Website

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) (Phrenos Kenniscentrum, 2016)

Het doel van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is mensen met ernstige psychische aandoeningen te laten integreren in regulier, betaald werk. Behandeling is geïntegreerd bij ...

Projectbeschrijving , Video/film, Website

Enik Recovery College Utrecht (Lister, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW), 2016)

Het Enik Recovery College in Utrecht is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling en scholing voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen. Zonder tussenkomst van ggz...

Video/film, Website

Meldpunt Overlast en Bemoeizorg Zaanstreek-Waterland (GGD Zaanstreek-Waterland, 2016)

Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) is een vangnet voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en niet goed weten waar zij hulp moeten vragen. De medewerkers va...

Folder, Website

Drentse aanpak verwarde personen (Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Coevorden, Gemeente De Wolden, Gemeente Emmen, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Meppel, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Noordenveld, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Westerveld, 2016)

Bij de aanpak van verwarde personen wil Drenthe de meldingen en triage organiseren door bestaande netwerken op het gebied van zorg en veiligheid te laten samenwerken. Daarnaast...

Plan van aanpak

CO24dak - Delen Actuele Kennis in Twente (Veiligheidsregio Twente, 2016)

Evaluaties van incidenten met onder meer verwarde personen laten vaak zien dat eerder ingrijpen mogelijk was geweest als de beschikbare informatie eerder bij elkaar zou zijn ge...

Beleidsnota, Video/film

waardering

Methode Wijk en Participatie (Sociaalwerkorganisatie WELZIN, 2016)

Wijk en Participatie (vh Wijk en Psychiatrie), is een methode die maatschappelijke aansluiting in de wijk bevordert van mensen met een psychische beperking. Hiervoor wordt een ...

Folder, Plan van aanpak, Video/film

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden, 2015)

Leeuwarden is een van de eerste gemeenten die een antwoord zoekt op de essentiële verbinding tussen het veiligheidshuis en de transitie van het sociaal domein. AVE sluit aan b...

Plan van aanpak

waardering

Broedplaats Rotterdam - Stichting Buurt M/V (Gemeente Dordrecht, Gemeente Rotterdam, 2015)

Buurt M/V biedt praktische ondersteuning aan mensen met een verslavings- en/of psychiatrische achtergrond en richt zich op het bevorderen van zelfredzaamheid. Buurtmannen en -v...

Onderzoek, Website


Eerste Vorige 1 2 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1069 praktijkvoorbeelden beschikbaar