Convenant beschermd wonen/begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe

Gemeente(n):Gemeente Aa en Hunze (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Assen (50.001 - 100.000), Gemeente De Wolden (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Hoogeveen (50.001 - 100.000), Gemeente Meppel (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Midden-Drenthe (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Noordenveld (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Tynaarlo (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Westerveld (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Maatschappelijke opvang, Personen met verward gedrag
Type(s):Convenant

 

Beschermd wonen biedt aan personen met een psychische aandoening onderdak, begeleiding en 24 uur per dag toezicht of ondersteuning gericht op participatie. Tussen Rijk en VNG is afgesproken dat vooralsnog de centrumgemeenten maatschappelijke opvang materieel verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. Dit betekent dat de centrumgemeente de regie heeft en het geld krijgt. De centrumgemeente neemt het initiatief, stelt een plan op, verzorgt de inkoop etc. Dat moet wel gebeuren in goede samenwerking met de regiogemeenten. De gemeente Assen is centrumgemeente voor negen Drentse gemeenten te weten: Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Omdat het begrip centrumgemeente niet voorkomt in de Wmo moeten regiogemeenten hun centrumgemeente mandateren om de taak beschermd wonen plus begeleiding maatschappelijke opvang uit te voeren.


De huidige samenwerking tussen de 9 gemeenten blijft in ieder geval bestaan tot 2020. Daarom is de looptijd van het convenant tot 1 januari 2020. De vorm waarin een eventuele samenwerking na 1 januari 2020 gestalte gaat krijgen wordt onderzocht binnen het regionale plan van aanpak

  

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !