Enik Recovery College Utrecht

Organisatie:Lister, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Personen met verward gedrag
Type(s):Video/film, Website

 

Het Enik Recovery College in Utrecht is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling en scholing voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen. Zonder tussenkomst van ggz-hulpverleners werken deelnemers aan hun eigen herstelproces. De verschillende cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen zijn hierop gericht.

 

 

Beschrijving

 

Het Enik Recovery College is een school voor het leven. Door het delen van ervaringen kunnen bezoekers van elkaar leren, elkaar inspireren en steunen. Hiervoor hanteert Enik een educatieve benadering in plaats van een therapeutisch model. Zo wordt er ondersteuning gegeven bij het herkennen en gebruikmaken van de eigen talenten en mogelijkheden. Deelnemers zoeken zelf manieren om invulling en betekenis te geven aan wat hen is overkomen. De werknemers zijn ervaringsdeskundige professionals die mensen helpen bij het vinden van hun eigen oplossingen.

 

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag.

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van bouwsteen:

 

Zie ook

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !