Lokale aanpak personen met verward gedrag

Gemeente(n):Gemeente Hellendoorn (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Personen met verward gedrag
Type(s):Plan van aanpak

 

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Maar de laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten toe. De Ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten willen dat er betere opvang, zorg en ondersteuning komt voor mensen die verward gedrag vertonen. Op 3 september 2015 hebben deze Ministeries en de VNG hiertoe het aanjaagteam Verwarde Personen geïnstalleerd. Aanleiding was een aantal ernstige incidenten rond personen met verward gedrag, de jaarlijkse toename van de meldingen hierover en debatten in de Tweede Kamer over dit onderwerp.
Het aanjaagteam heeft advies gegeven over een sluitende aanpak, waar elke gemeente zelf mee aan de slag kan. In oktober 2018 dient er in elke gemeente in Nederland een lokale aanpak te zijn vastgesteld rondom Personen met Verward Gedrag, zo ook in Hellendoorn.

Om te weten waar Hellendoorn zich op kan richten is het van belang dat eerst een beschrijving wordt gemaakt van de huidige stand van zaken. Dit wordt aan de hand van de hiervoor genoemde negen bouwstenen gedaan.
In dit document wordt per bouwsteen een stand van zaken beschreven voor de gemeente en worden diverse kansen en verbeterpunten benoemd. Aan het eind van dit document is een schema opgenomen met hierin de verschillende acties op een rij waar Hellendoorn nog aan wil (gaan) werken om te komen tot een integrale en sluitende aanpak met betrekking tot personen met verward gedrag. 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !