Opvang verwarde personen (OVP) Den Haag

Gemeente(n):Gemeente Den Haag (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Personen met verward gedrag
Type(s):Presentatie, Website

 

In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van Politie in Den Haag vangt een zorgteam verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Palier levert in dit zorgteam forensische psychiatrische expertise en GGZ Reclassering.

 

Beschrijving

Doel van de aanpak:

  • Vermindering maatschappelijke overlast door verwarden door vroegtijdig signaleren & bieden passende zorg
  • Werkdruk vermindering politie irt verwarde personen
  • Integrale aanpak: 24/7 beschikbaar zorgteam op één locatie en géén patiënt in een politiecel
  • Sterk verkorte duur politie-inzet mbt verwarden en snelle doorplaatsing naar zorg (< 4 uur)
  • Maatwerk in Straf & Zorg

 

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Om gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij de aanpak van personen met verward gedrag worden concrete handvatten geboden in de vorm van bouwstenen voorzien van oplossingsrichtingen. De bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een sluitende aanpak.

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van bouwsteen:

 

Zie ook

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !