Wegloophuis Utrecht

Gemeente(n):Gemeente Utrecht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Personen met verward gedrag
Type(s):Rapportage, Website

 

Het Utrechtse Wegloophuis is een alternatief voor mensen met psychiatrische problemen die niet naar een inrichting willen. Met de steun van twee contactpersonen werken bewoners zelf aan een stabiele situatie, zodat zij als volwaardig mens in de maatschappij kunnen functioneren.

 

 

Beschrijving

Om de continuïteit van de activiteiten in het wegloophuis te waarborgen zijn er twee betaalde coördinatoren in dienst. Alle andere medewerkers werken op vrijwillige basis. Het huis functioneert ook als opleidingsplek. Het Wegloophuis kost de gemeente Utrecht € 165.000,- per jaar. Daarvoor krijgt de gemeente opvang voor dertig mensen en daarnaast een inloopopvang.

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag.

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van de bouwstenen:

 

Zie ook

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !