Welzijn

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Het beste idee voor hulp en zorg (Gemeente Loon op Zand, 2017)

De beste ideeën komen vanuit de samenleving. Daarom zocht de gemeente Loon op Zand de afgelopen maanden naar vernieuwende ideeën uit haar eigen gemeenschap. Er kwamen veel crea...

Projectbeschrijving

Kennisoverdracht Pilot steun na partnerverlies (Gemeente Zwolle, 2017)

  Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op 27 november 2014 een motie van het Kamerlid Kerstens (PvdA) aangeno...

Beleidsnota

Nieuw welzijnsbeleid samen met inwoners en partners (Gemeente Enschede, 2017)

De gemeente Enschede heeft de afgelopen periode gewerkt aan het nieuwe welzijnsbeleid. Zodat welzijnswerk nog beter aansluit bij de vraag van inwoners en aan de samenstelling v...

Projectbeschrijving

Nieuw Enschedees Welzijn (Gemeente Enschede, 2016)

Enschede kent ca. 27.000 kwetsbare inwoners. Het gaat hier om mensen waarbij de betekenisvolle participatie èn het individueel welzijn relatief laag zijn. Het bereiken van deze...

Beleidsnota

Nieuwsbrief voor professionals sociaal domein Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2016)

De gemeente Rotterdam verstuurt vanaf april 2016 een digitale nieuwsbrief over zorg, welzijn en jeugd aan professionals in de stad. De digitale nieuwsbrief geeft informatie ove...

Overig type

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Stichting Sociale Winkel Langedijk (Gemeente Langedijk, 2016)

Op 20 april 2016 is een nieuw initiatief in Langedijk gestart: de Sociale Winkel. De sociale winkel is een initiatief van verschillende organisaties die een wisselend aanbod va...

Website

Voor mekaar (Gemeente Rotterdam, 2015)

Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. Een op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daardoor raken zij in een sociaal isolement. Daar...

Beleidsnota

Inspirerend wonen in Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015)

Inspirerend wonen in een voormalig verzorgingshuis. Dat doen arbeidsmigranten, ouderen en jongeren in de 190 zelfstandige appartementen van De Genderhof in Eindhoven. Juist dez...

Persbericht / Nieuwsbericht

'Kleurrijk Alkmaar': lokaal emancipatiebeleid (Gemeente Alkmaar, 2015)

De afgelopen jaren heeft het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zich samen met gemeenten ingezet voor een actief emancipatie- en diversiteitsbeleid. In gemeen...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar