Welzijn

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Nieuw welzijnsbeleid samen met inwoners en partners (Gemeente Enschede, 2017)

De gemeente Enschede heeft de afgelopen periode gewerkt aan het nieuwe welzijnsbeleid. Zodat welzijnswerk nog beter aansluit bij de vraag van inwoners en aan de samenstelling v...

Projectbeschrijving

Het beste idee voor hulp en zorg (Gemeente Loon op Zand, 2017)

De beste ideeën komen vanuit de samenleving. Daarom zocht de gemeente Loon op Zand de afgelopen maanden naar vernieuwende ideeën uit haar eigen gemeenschap. Er kwamen veel crea...

Projectbeschrijving

Kennisoverdracht Pilot steun na partnerverlies (Gemeente Zwolle, 2017)

  Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op 27 november 2014 een motie van het Kamerlid Kerstens (PvdA) aangeno...

Beleidsnota

Stichting Sociale Winkel Langedijk (Gemeente Langedijk, 2016)

Op 20 april 2016 is een nieuw initiatief in Langedijk gestart: de Sociale Winkel. De sociale winkel is een initiatief van verschillende organisaties die een wisselend aanbod va...

Website

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Nieuwsbrief voor professionals sociaal domein Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2016)

De gemeente Rotterdam verstuurt vanaf april 2016 een digitale nieuwsbrief over zorg, welzijn en jeugd aan professionals in de stad. De digitale nieuwsbrief geeft informatie ove...

Overig type

Nieuw Enschedees Welzijn (Gemeente Enschede, 2016)

Enschede kent ca. 27.000 kwetsbare inwoners. Het gaat hier om mensen waarbij de betekenisvolle participatie èn het individueel welzijn relatief laag zijn. Het bereiken van deze...

Beleidsnota

'Kleurrijk Alkmaar': lokaal emancipatiebeleid (Gemeente Alkmaar, 2015)

De afgelopen jaren heeft het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zich samen met gemeenten ingezet voor een actief emancipatie- en diversiteitsbeleid. In gemeen...

Beleidsnota

Voor mekaar (Gemeente Rotterdam, 2015)

Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. Een op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daardoor raken zij in een sociaal isolement. Daar...

Beleidsnota

Inspirerend wonen in Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015)

Inspirerend wonen in een voormalig verzorgingshuis. Dat doen arbeidsmigranten, ouderen en jongeren in de 190 zelfstandige appartementen van De Genderhof in Eindhoven. Juist dez...

Persbericht / Nieuwsbericht

Platform 'Zuinig op zorg' (Gemeente Eindhoven, 2014)

Via het platform 'Zuinig op zorg' is de gemeente Eindhoven op zoek naar ideeën hoe het in de zorg beter en goedkoper kan. Het platform zoekt vooral naar verbeteringen in zorg e...

Website

waardering

Flat in de lift : het Pucciniproject (Gemeente Tilburg, 2014)

Met het opknappen van de Pucciniflat in Tilburg door de woningcoöperatie WonenBreburg, onstond het plan de flat niet alleen fysiek op teknappen, maar tegelijkertijd ook aan soc...

Presentatie

Participatie-instrument kans en kracht (Gemeente Haarlem, 2013)

De gemeente Haarlem wil in spelvorm met Haarlemmers in gesprek over het oplossen van zorg- en hulpvragen. Waar ga je op zoek naar hulp als je het even niet redt? Wat heb j...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

De 'Omtinker' als aanspreekpunt (Gemeente Heerenveen, 2013)

Elke inwoner in de gemeente Heerenveen kan per 1 oktober 2013 met ondersteuningsvragen terecht bij de Omtinker in zijn wijk met hulpvragen over zorg, inkomen en werk. De O...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Sociale wijkteams in Venlo (Gemeente Venlo, 2013)

Vanaf januari 2015 werken in de hele gemeente Venlo sociale wijkteams. In het sociaal wijkteam werken verschillende zorg- en dienstverleners samen. Ze werken in de wi...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Visie op domotica (Regio Alkmaar, 2013)

Domotica is de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Domotica heeft een positief effect op welzijn en veiligheid in hu...

Visie

Samenwerkingsconvenant projecten zorg en welzijn (Regio Gooi en Vechtstreek, 2013)

Regio Gooi en Vechtstreek en zes landelijke organisaties in de langdurige zorg ondertekenden een samenwerkingsconvenant voor drie nieuwe projecten in Gooi en Vechtstreek. ...

Convenant, Persbericht / Nieuwsbericht, Projectplan


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar