Gedragscode Beschermd Wonen Twente

Organisatie:Regio Twente
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Wmo 2015, Wonen, begeleiding en zorg
Type(s):Beleidsnota

 

De decentralisaties en transformaties leiden tot grote veranderingen in de wijze waarop zorg en ondersteuning worden georganiseerd.  Dat geldt ook voor beschermd wonen. In de aanloop naar 2016 heeft een werkgroep bestaande uit aanbieders van zorg voor PGB houders, op verzoek van de centrumgemeenten Enschede en Almelo een gedragscode opgesteld.

 

Deze notitie beschrijft de gedragscode voor organisaties en medewerkers die diensten in het kader van beschermd wonen in Twente aanbieden. Naast de inhoud van de gedragscode is beschreven op welke wijze de toetsing ervan plaats vindt en wat de status is van het keurmerk dat wordt toegekend aan organisaties die voldoen aan de gedragscode. Het belangrijkste doel van de gedragscode is het waarborgen van 'kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen'. Dit doel wordt niet nagestreefd vanuit het belang van de aanbieders maar vanuit het belang van gebruikers c.q. cliënten

 

De ervaringen met de gedragscode zijn nu, na een auditronde bij 24 aanbieders BW, samengevat in een artikel van 590 woorden. De werkwijze blijkt effectief te zijn als preventieve aanpak van fraude bij Beschermd Wonen.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !