Leidraad Burgerbetrokkenheid

Organisatie:Gemeente van de Toekomst
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Decentralisatie jeugdzorg, Participatiewet, Wmo 2015
Type(s):Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Op welke manier kunnen inwoners van een gemeente hun stem laten horen over onderwerpen in het sociaal domein? Bijvoorbeeld via cliëntenraden Participatiewet en adviesraden Wmo? Of ook via informele en directe vormen van betrokkenheid.  En past de huidige vorm nog bij de transformatie in het sociaal domein? Verschillende gemeenten vragen zich dit af en zoeken naar een instrument dat hen richting geeft bij het beantwoorden van deze vragen.

 

Daarom heeft Gemeente van de Toekomst de afgelopen tijd samen met gemeenten en betrokken burgers 'een leidraad voor burgerbetrokkenheid' ontwikkeld.  De leidraad kunt u gebruiken bij het maken van keuzes op het gebied van burgerbetrokkenheid bij beleid en uitvoering. Betrokken burgers en cliënten kunnen deze ook gebruiken om kritisch te kijken naar de organisatie van burgerbetrokkenheid in de eigen gemeente.
De leidraad bevat geen vaste modellen of antwoorden. Elke gemeente is immers anders. Wel laat de leidraad zien op welke punten er iets te kiezen valt bij het organiseren van betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering en wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !