'Meer aandacht voor elkaar'

beleidsplan ondersteuning en zorg 2015-2016, Wmo en Jeugd

 

Gemeente(n):Gemeente Mook en Middelaar (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Child Friendly Cities, Wmo 2015
Type(s):Beleidsnota

 

 

Op grond van de Jeugdwet moet de gemeenteraad periodiek een beleidsplan vast stellen. Ook in de Wmo 2015 wordt gesteld dat de gemeenteraad met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning een periodiek beleidsplan vaststelt. Voor beide onderwerpen stelt de gemeenteraad daarnaast een verordening vast; een verordening jeugdhulp en een verordening Wmo. Het beleidsplan is kaderstellend voor het te voeren beleid over ondersteuning en zorg voor de jaren 2015-2016. In dit plan laat de gemeente zien wat Mook en Middelaar op het brede terrein van maatschappelijke ondersteuning biedt, wat  de gemeente  de komende anderhalf jaar anders wil doen en hoe de gemeente dat wil gaan doen.

De basisgedachte van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat alle inwoners, met of zonder beperking, kunnen participeren in de samenleving.

 

 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !