Uitvoeringsprogramma mentale weerbaarheid

Organisatie:GGD ZHZ
Jaar van uitgave:2012
Onderwerpen:Gezondheidsbeleid, Samenwerking - regionaal
Type(s):Overig type, Website
Waardering:waardering (2 waarderingen)
Contact: Carolien Vogelaar (projectleider)
E-mail: cvogelaar@ggdzhz.nl

 

Het programma Metale weerbaarheid richt zich op een betere samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met mentale fitheid of depressie. Samenhang, duidelijke regie, duurzaamheid en kwaliteit vormen de kernbegrippen bij de GGD-aanpak in het uitvoeringsprogramma.

 

Beschrijving

Mentale weerbaarheid is een van de speerpunten van de nota regionaal volksgezondheidsbeleid van de regio ZHZ. De gemeenten hebben de GGD ZHZ de taak gegeven om regie te voeren op het uitvoeringsprogramma. De uitvoering wordt gedaan door uitvoerende organisaties.

 

Betrokken gemeenten/partijen
19 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid, Yulius, Eleos en Context (ggz-instellingen), Rivas, Aafje, Careyn en Stichting Maatschappelijk welzijn (thuiszorg en/of maatschappelijk werk instellingen), welzijnswerk, onderwijs

 

Doelstelling van het project
Het programma 'mentale weerbaarheid' richt zich in de periode 2012-2015 op vier doelgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in universele en selectieve preventie. Universele preventie is gericht op het algemene publiek. Selectieve preventie is gericht op doelgroepen die meer risico lopen op het ontwikkelen van een depressie.
• Algemeen publiek (universele preventie)
• Kinderen en jongeren 4-23 jaar (universele en selectieve preventie)
• Ouderen vanaf 65 jaar (universele en selectieve preventie)
• Volwassenen met een lage sociaal-economische status (selectieve preventie)

 

Aanpak
De GGD ZHZ beoogt met het programma de mentale fitheid van de inwoners van de regio te versterken door het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid en controle van mensen vergroten. Waar het kan wordt gewerkt met evidence based of best practise interventies. In samenspraak met de uitvoerende organisaties worden interventies gekozen. Uiteindelijk voeren deze organisaties de interventies uit. Regelmatig wordt er met elkaar afgestemd en ook met alle betrokken gemeenten.

 

Tips en voordelen
De voordelen van een uitvoeringsprogramma zijn:

  • Regierol bij de GGD ZHZ zorgt ervoor dat uitvoerende organisaties zich meer kunnen toeleggen op hun core-business;
  • Niet iedere gemeente hoeft zelf het wiel uit te vinden. Alle gemeenten profiteren van kennis en producten die vanuit de drie programma's worden ontwikkeld. 
  • In individuele gemeenten zijn er voor trainingen en interventies niet altijd voldoende aanmeldingen. Dit zou dan tot gevolg kunnen hebben dat een training niet door zou kunnen gaan. Een regionale aanpak zorgt ervoor mensen uit verschillende gemeenten worden samengevoegd en dat deze trainingen wel kunnen starten. 
  • Meer aandacht voor de gezondheidsthema's bij samenwerkende organisaties en gemeenten
  • Betere samenwerking en afstemming tussen uitvoerende organisaties en minder overlap in interventies;
  • Er is meer afstemming en samenwerking ontstaan tussen verschillende beleidsterreinen 
  • Kwaliteit van preventieve hulp is toegenomen door gebruik te maken van evidenced based en practice based interventies;
  • Bij de medewerkers van de uitvoeringsprogramma is veel inhoudelijke kennis opgebouwd over de thema's, de verschillende doelgroepen en het aanbod van interventies. Dit zorgt voor steeds effectiever en efficiënter werken

 

Organisatorische vorm van samenwerking
Kennisuitwisseling en personeelsuitwisseling op vrijblijvende en informele basis en met gesloten beurs


 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !