Global Goals - Lokale platform

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Team 2030 (Gemeente Deurne, 2018)

Het doel van Team 2030 Deurne is om op lokaal niveau concreet een steentje bij te dragen aan het realiseren van de Global Goals. Om dit te bereiken, zijn ze in het Team naast d...

Projectplan

SISABplus (Stichting Internationale Samenwerking Breukelen, Loenen en Maarssen, 2018)

Lokale betrokkenheid bij internationale samenwerking is in Breukelen al levendig sinds de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. In Breukelen werd in 1968 ook de eerste wereldwin...

Projectplan

Wereldgemeente Loon op Zand (Gemeente Loon op Zand, 2018)

Stichting Wereldgemeente Loon op Zand is opgericht in 2013, één jaar na het gemeenteraadsbesluit om Millenniumgemeente te worden. Het burgerplatform heeft als doel burgers en o...

Projectplan

Platform Global Goals (Gemeente Aa en Hunze, 2018)

Het Platform Global Goals Aa en Hunze is na een raadsbesluit in 2010 opgericht, destijds voor de Millenniumgemeente campagne. Het platform vindt het belangrijk dat de Global Go...

Projectplan

Platform Millenniumgemeente Langedijk (Gemeente Langedijk, 2018)

Het platform Millenniumgemeente Langedijk is op 1 juli 2008 opgericht, op initiatief van de gemeenteraad. Sindsdien zet het platform zich lokaal en regionaal in de inwoners, on...

Projectplan

Utrecht4GlobalGoals (Gemeente Utrecht, 2018)

In 2012 werd Utrecht een Millenniumgemeente en werd Team2015 opgericht. Team2015 heeft zich bij de overgang naar de Global Goals getransformeerd tot Stichting Utrecht4GlobalGoa...

Projectplan


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar