Informatiebeveiliging

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Privacybeleid op één A4’tje (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2018)

Eén A4'tje. Zes thema's en drie bullets. Dat is het privacybeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het lijkt simpel, maar de aanpak is radicaal anders dan gangbaar. Het a...

Visie

waardering

Edam-Volendam: de AVG biedt juist ruimte voor goed gegevensmanagement (Gemeente Edam-Volendam, 2018)

Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht, en moeten organisaties voldoen aan strengere eisen rond gegevensverwerking. Eerder spraken we met VNG over de laatste to do's voor die t...

Visie

Gemeente Nijmegen werkt mee aan pilot ‘digitale identiteit' met app IRMA (Gemeente Nijmegen, 2018)

De gemeente Nijmegen geeft een groep inwoners de mogelijkheid om hun gegevens uit de basisregistratie personen op te vragen en deze te gebruiken voor hun 'digitale identiteit' ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (Gemeente Uden, 2018)

Dit document legt de basis voor informatiebeveiliging binnen de gemeente en is afgeleid van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Dit normenkader is va...

Beleidsnota

In onveilige handen (Gemeente Rotterdam, 2017)

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek na te gaan of de gemeente adequaat opvolging heeft gegeven aan het datalek in februari 2016 en in bredere zin na te gaan of gevoelige inf...

Beleidsnota

Informatiebeveiligingsbeleid 2017-2020 (Gemeente Stadskanaal, 2016)

Deze beleidsnota beschrijft het informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2017 tot 2020 voor de gemeente Stadskanaal. Dit beleidsplan is normstellend en zal worden uitgewerkt ...

Beleidsnota

waardering

Privacy charter Buurtteams (Gemeente Utrecht, 2015)

Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team Jeugd & Gezin (vanuit Lokalis) en een team Sociaal (vanuit...

Contract/overeenkomst, Overig type

Informatiebeveiligingsbeleid Sociaal Domein (Wijzer, 2015)

Het informatiebeveiligingsbeleid inzake Wijzer is er op gericht om de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens binnen Wijzer ...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar