Informatiebeveiliging

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (Gemeente Uden, 2018)

Dit document legt de basis voor informatiebeveiliging binnen de gemeente en is afgeleid van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Dit normenkader is va...

Beleidsnota

Edam-Volendam: de AVG biedt juist ruimte voor goed gegevensmanagement (Gemeente Edam-Volendam, 2018)

Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht, en moeten organisaties voldoen aan strengere eisen rond gegevensverwerking. Eerder spraken we met VNG over de laatste to do's voor die t...

Visie

Privacybeleid op één A4’tje (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2018)

Eén A4'tje. Zes thema's en drie bullets. Dat is het privacybeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het lijkt simpel, maar de aanpak is radicaal anders dan gangbaar. Het a...

Visie

Gemeente Nijmegen werkt mee aan pilot ‘digitale identiteit' met app IRMA (Gemeente Nijmegen, 2018)

De gemeente Nijmegen geeft een groep inwoners de mogelijkheid om hun gegevens uit de basisregistratie personen op te vragen en deze te gebruiken voor hun 'digitale identiteit' ...

Persbericht / Nieuwsbericht

In onveilige handen (Gemeente Rotterdam, 2017)

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek na te gaan of de gemeente adequaat opvolging heeft gegeven aan het datalek in februari 2016 en in bredere zin na te gaan of gevoelige inf...

Beleidsnota

Informatiebeveiligingsbeleid 2017-2020 (Gemeente Stadskanaal, 2016)

Deze beleidsnota beschrijft het informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2017 tot 2020 voor de gemeente Stadskanaal. Dit beleidsplan is normstellend en zal worden uitgewerkt ...

Beleidsnota

waardering

Informatiebeveiligingsbeleid Sociaal Domein (Wijzer, 2015)

Het informatiebeveiligingsbeleid inzake Wijzer is er op gericht om de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens binnen Wijzer ...

Beleidsnota

Privacy charter Buurtteams (Gemeente Utrecht, 2015)

Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team Jeugd & Gezin (vanuit Lokalis) en een team Sociaal (vanuit...

Contract/overeenkomst, Overig type

Informatiebeveiliging in beeld (Gemeente Apeldoorn, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Rotterdam, Gemeente Velsen, Gemeente Vlaardingen, Gemeente Zutphen, 2014)

In de IBD- publicatie 'Informatiebeveiliging in beeld'  vertellen burgemeesters, wethouders, adviseurs en andere betrokkenen vanuit hun rol over het thema '...

Persbericht / Nieuwsbericht

Informatiebeveiliging SSC De Kempen (SSC De Kempen, 2014)

Het doel van de presentatie Informatieveiligheid is het creëren van een hogere bewustwording van informatiebeveiliging met als resultaat het verbeteren van de houding ten ...

Presentatie

Hackers testen informatiebeveiliging (Gemeente Eindhoven, 2014)

De gemeente Eindhoven laat zich hacken. Ze organiseert het evenement 'Hack me Please' waarin een aantal ethisch hackers in opdracht van de gemeente de beveiligin...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Gemeentelijk Informatiebeveiligings Beleid 2014-2018 (Gemeente Haarlem, 2014)

Deze beleidsnota beschrijft het informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2014 tot 2018 en vervangt het in 2011 vastgestelde "Gemeentelijk InformatiebeveiligingsBeleid". ...

Beleidsnota

Informatiebeveiligingsbeleid Wageningen (Gemeente Wageningen, 2013)

Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Wageningen bevat algemene beleidsuitgangspunten over informatiebeveiliging. Voor een groot deel is het een beschrijving en same...

Beleidsnota

waardering

Informatiebeveiligingsbeleid Delfzijl (Gemeente Delfzijl, 2013)

Door periodieke controle, organisatiebrede planning én coördinatie wordt de kwaliteit van de informatievoorziening verankerd binnen de organisatie. Het  informatiebeveilig...

Beleidsnota

waardering

Informatiebeveiligingsbeleid 2013-2015 (Gemeente Stein, 2013)

In dit document worden de richting, kaders en uitgangspunten uit de visie(s) geprojecteerd op informatiebeveiliging en nader geconcretiseerd voor de periode tot ultimo 2015. &n...

Beleidsnota

waardering

Informatiebeveiligingsbeleid Heemstede (Gemeente Heemstede, 2013)

De kwaliteit van de informatievoorziening wordt voornamelijk gedefinieerd in termen vanbeschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Om de gegevens en informatiesystemen v...

Beleidsnota

Informatiebeveiligingsbeleid 2013 Zandvoort (Gemeente Zandvoort, 2013)

Met de almaar toenemende informatiestromen neemt ook het belang van informatiebeveiliging toe. Informatiebeveiliging hoort er gewoon bij en behoort net zo goed opgenomen te wor...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar