Informatiebeveiligingsbeleid Sociaal Domein

Organisatie:Wijzer
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Informatiebeveiliging
Type(s):Beleidsnota

 

Het informatiebeveiligingsbeleid inzake Wijzer is er op gericht om de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens binnen Wijzer en de (geautomatiseerde) uitwisseling van gegevens met partners (waaronder Suwi te waarborgen. Door middel van de nota Beleid Informatiebeveiliging Wijzer 2015 is het beveiligingsbeleid vastgesteld. De nota bevat kaders en uitgangspunten. Het beveiligingsplan geeft uitvoering aan het beleid en vormt daarmee een actieprogramma dat het beveiligingsbeleid moet omzetten in daden, door de inzet van mensen en middelen.

 

 

 

Beschrijving

Wijzer is de uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Naarden, Muiden en Bussum en is tot aan de herindeling een organieke afdeling van de gemeente Bussum.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !