Internationaal beleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Internationale betrekkingen Groningen (Gemeente Groningen, 2018)

Groningen is een stad met veel internationale contacten. Kennisinstellingen in Groningen trekken internationale docenten, studenten en onderzoekers aan. Onze bedrijven doen ook...

Website

Internationale zaken Utrecht (Gemeente Utrecht, 2018)

Utrecht is een middelgrote Europese stad met een bijzondere aantrekkingskracht. Utrecht wil nog leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker worden. Utrecht is daarom internationaa...

Website

Hechte partners: Nieuw elan in Gemeentelijke Internationale Samenwerking (Gemeente Deventer, Gemeente Meppel, 2015)

De gemeente Deventer en de gemeente Meppel zijn twee gemeenten die zich ook op internationaal gebied opstellen als verbinder naar het lokaal initiatief; in partnerschap met org...

Overig type

Inspirerende evenementen: Nieuw elan in Gemeentelijke Internationale Samenwerking (Gemeente Almere, Gemeente Kapelle, Gemeente Leeuwarden, 2015)

De gemeente Leeuwarden heeft haar verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018 aangegrepen om, samen met de provincie Fryslân, werkgelegenheid en toerisme te gaan stimulere...

Overig type

Ambitieverhaal Deventer internationaal 2015-2020 (Gemeente Deventer, 2015)

"Hoe geven, delen, ruilen wij in Deventer met elkaar? Hoe leggen we slimme verbindingen? Hoe structureren we 'toevallige' ontmoetingen die een extra impuls aan internationale o...

Beleidsnota

Deventer Internationaal 2015-2020 (Gemeente Deventer, 2015)

Vanuit de historie in het Hanzeverbond (wel 300 jaar met 200 steden) is Deventer een stad met ondernemers-bloed, internationale kennis en ambitie  en gewortelde waarden in...

Uitvoeringsprogramma

Nieuw elan in Gemeentelijke Internationale Samenwerking: duurzame basis (Gemeente Groningen, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Nijmegen, Gemeente Velsen, 2015)

Op het terrein van duurzaamheid kennen Nederlandse gemeenten vele vormen van samenwerking met buitenlandse gemeenten. In het kader van het landelijke programma 'Ruimte voor de ...

Overig type


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar