Deventer Internationaal 2015-2020

Gemeente(n):Gemeente Deventer (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Internationaal beleid
Type(s):Uitvoeringsprogramma

 

Vanuit de historie in het Hanzeverbond (wel 300 jaar met 200 steden) is Deventer een stad met ondernemers-bloed, internationale kennis en ambitie  en gewortelde waarden in de zorg, onderwijs en religie. Qua infrastructuur geniet zij van een goede ligging tussen Noorwegen-Afrika en Engeland- Baltische Staten. Voor de globaliseringstrend is dit internationale DNA van Deventer een essentiële voorwaarde. En dat zie je terug aan het grote aantal NGO's,  dat internationaal actief is, de samenstelling van de stad en de internationaal georiënteerde bedrijven. Het huidige economische, internationale en Europese beleid van de gemeente vormt een gezonde basis, die op veel draagvlak in de samenleving berust. Deventer wil die kracht nu verbreden.
De meerwaarde wordt gezien, gevoed door de internationale partners in Deventer, in de synergie en verbinding tussen de verschillende sectoren en met Europa.

 

Deventer kan groeien door zich internationaal op de kaart te zetten via de speerpunten van de DEVisie2020. Boeiende Beleefstad om meer internationale toeristen te trekken, internationaal talent te enthousiasmeren om te werken en wonen, mensen te inspireren door andere culturen. Duurzame Maakstad om kennis internationaal uit te wisselen, internationale investeerders te trekken, export te bevorderen en internationale duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Open Informatiestad om kennis met elkaar te delen via open source en nieuwe media, de internationale studenten en hun curriculum. De internationale oriëntatie maakt Deventer aantrekkelijk om te wonen en te werken.

 

Verantwoordelijkheid dragen voor internationale ontwikkelingen ontstaat vanuit de eigen doelstellingen en motivatie. Denk aan een helpende hand in ontwikkelingslanden, internationale business, creatieve uitwisseling met andere culturen en betrokkenheid van toekomstige wereldburgers. De betrokken partijen voeren zelf internationale initiatieven uit en investeren hierin naar eigen vermogen. Deze verantwoordelijkheid met anderen delen biedt een kans tot waarde creatie voor ons allemaal.

 

De internationale kracht van Deventer kan verbreed worden als mensen van verschillende sectoren zich verbinden. Het klaverblad met 4 bladen die 4 sectoren voorstellen (Onderwijs, Ondernemers, Cultuur-Toerisme en NGO's), staat hier model voor. Deze staan in verbinding met elkaar, de overheid als 5e sector en de wereld via verschillende infrastructuren. En een soms onzichtbare overlap: het international office Deventer als spil en verbindingspunt.


 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !