Beleidsveld Jeugd

 

 

 

 

Overzicht van onderwerpen binnen dit beleidsveld:

 

 

Gerelateerde onderwerpen:

 

>    Sociaal Domein

>    Gemeentelijke samenwerking: Decentralisaties

>    Samenhang decentralisaties sociaal domein

>    Burgerparticipatie: Jeugd

>    Drank- en horecawet

>    Jeugdwerkloosheid

 

 

 

Nieuw: praktijkvoorbeelden decentralisaties in het sociale domein

Binnen het sociaal domein vinden drie grote decentralisaties plaats. Praktijkvoorbeelden die gaan over de samenhang tussen deze decentralisaties staan nu bij elkaar!

 

 

Decentralisaties in kaart

 
 
Er zijn nu 1910 praktijkvoorbeelden beschikbaar