Inkoop en bekostiging jeugdhulp

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Inkoopstrategie specialistische Jeugdhulp 2017 (jeugdregio's Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland , 2016)

De nieuwe inkoopstrategie van de gemeenten in de jeugdregio's Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland is gericht op het transformeren van het stelsel door de inkoop zo in ...

Beleidsnota

waardering

Werkproces Zorg voor Jeugd (Regio West-Brabant West, 2016)

Hoe verloopt de zorg en de ondersteuning in de 9 gemeenten in West-Brabant West?  De regio werkt al enkele jaren samen aan een transparant stelsel: Zorg voor jeugd. Het ge...

Video/film

Model outputgerichte bekostiging (Regio West-Brabant-West, 2015)

De Regio West-Brabant-West (WBW) werkt voor alle Jeugdhulp met integrale resultaatstarieven. Deze resultaatstarieven vormen de eenheid van taal in de bekostiging. De aanbi...

Handreiking

waardering

Inkoopstrategie jeugdhulp 2016 (Gemeente Utrecht, 2015)

In deze notitie wordt de inkoopstrategie op hoofdlijnen geschetst voor de contractering van de jeugdhulp in 2016. De focus ligt daarbij de op verdere ontwikkeling en contracter...

Beleidsnota

waardering

5 Tips voor grip op inkoop (regio Gooi- en Vechtstreek , 2015)

Met een gezamenlijke presentatie maakten Bianca Verweij (raadslid SP) en Marco van der Spek-Stikkelorum indruk op het raadsledencongres in Den Bosch. In hun samenwerkingsverban...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Model taakgerichte bekostiging (Gemeente Utrecht, 2015)

De gemeente Utrecht maakt een onderscheid tussen de opdracht en budgetten voor enerzijds basiszorg (buurtteams) en anderzijds de aanvullende zorg. Beide bekostigingsvormen zijn...

Handreiking

Model inspanningsgerichte bekostiging (Gemeente Amsterdam, 2015)

In het advies richting Amsterdam wordt ingezet op een nieuwe tariefstructuur met vier uurtarieven waarin het opleidingsniveau de verschillen in tarieven bepaalt. Het bekostigin...

Handreiking


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar